Γιατί υπάρχουμε;

Συγγραφέας:  :

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ιδρύθηκε το 2001 ως ο ομοθυγατρικός οργανισμός του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) των ΗΠΑ με στόχο να μεριμνήσει για όλες τις πτυχές σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη.

Πολλοί παράγοντες έκαναν απαραίτητο αυτό το βήμα.

Περαιτέρω εξέταση του θέματος του Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html