Deklarace cíle - Evropská Nadace pro svobodný software

Georg C. F. Greve <greve@gnu.org>
22. listopadu 2000

Jistá skupina lidí začala pracovat na koncepci ,,Evropské Nadace pro svobodný software'', která bude v podstatě sesterskou organizací Nadace pro svobodný software, založené Richardem M. Stallmanem.

Ukázalo se, že Nadace pro svobodný software v USA, která existuje ve zcela jiné časové a kulturní zóně, může jen těžko být ve styku se silným hnutím a vývojem svobodného software v Evropě. Právně nezávisle na FSF v Americe se tak bude Evropská Nadace snažit poskytnout organizační páteř pro svobodný software v Evropě; převážně pro (ale ne výhradně) projekt GNU. Kromě toho bude poskytovat nezbytnou místní organizaci pro politickou práci a distribuci finančních prostředků.

Pro dosažení cílů

chápeme jako nadřazené zachovat pravou podstatu a ducha svobodného software.

Také by jsme se rádi vyhnuli vytvoření další odštěpené skupiny v rámci hnutí. Z tohoto důvodu jsme v kontaktu s Richardem M. Stallmanem, protože cílem je dosáhnout uznání statutu ,,evropské sesterské organizace'' Nadace pro svobodný software -- to by také umožnilo evropanům dávat původní Nadaci dary odečitatelné z daní.

Být oficiální sesterskou organizací však přináší odpovědnost za ochranu jejich filosofických stanovisek a hodnot. V našich očích je to stálost všech rozhodnutí a prací FSF, která ji činí tak zvláštní; budeme tudíž aplikovat stejné dlouhodobé úvahy i na všechny naše kroky.

Jak ukázala nedávná minulost, je velmi velmi lehké odklonit se z cesty a ztratit stopu těchto dlouhodobých cílů. Proto je důležité mít pouze členy dobře chápající hnutí, jeho původ a cíle.

Pocítili jsme, že tato odpovědnost vyžaduje vyvarovat se možných nástrah a pastí, které na nás čekají, před tím, než naše plány zveřejníme. Po více než roce diskusí a budování důvěry ve vzájemnou integritu cítíme, že je čas uvést tyto plány v život.

Doposud se jádro organizace skládá z těchto lidí

a pro začátek založíme organizaci Evropská Nadace pro svobodný software v Německu. Odtud budeme krok za krokem postupovat do dalších evropských zemí, abychom nakonec měli v Evropě silnou a spolehlivou organizaci, která bude pracovat v souladu s cíli svobodného software.

Jako první krok k našemu opravdovému evropanství budeme hledat jiné lidi se silným povědomím o GNU a svobodném softwaru, a to převážně ve Francii, Británii a Španělsku. Jestliže cítíte, že byste měli být kontaktováni a my jsme tak ještě neučinili, nezoufejte. Můžete nás zkusit kontaktovat sami. Berte však prosím na vědomí, že být součástí této organizace vyžaduje relativně vysokou úroveň zavázání se a že vybudování nezbytné úrovně vzájemné důvěry je pomalý proces.

Hodláme dělat věci pořádně, protože špatný přístup by mohl přinést špatné výsledky. Pokud nám chcete pomoci, beze všeho nás kontaktujte na

<team@fsfeurope.org>

nebo se zapište do veřejné diskusního skupiny <discussion@fsfeurope.org>.

Pokud chcete být pouze informováni o novinkách, můžete se přihlásit do diskusní skupiny <announce@fsfeurope.org>.

Do všech diskusních skupin se můžete zapsat zasláním e-mailu na

[name]-request@fsfeurope.org

s předmětem "subscribe", nebo pomocí webového rozhraní na

http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo.