O FSF Europe

Gwiazdy

Free Software Foundation Europe powołano aby rozwijać Wolne Oprogramowanie oraz pracować nad ideą Wolności w rozwijającym się społeczeństwie cyfrowym.

Dostęp do oprogramowania decyduje o uczestnictwie w społeczeństwie informacyjnym. Wolność do używania, studiowania, dzielenia się oraz rozwijania oprogramowania pozwala na równe, co jest niezmiernie ważne, uczestnictwo w tym społeczeństwie.

Nawigacja