Om

Juridisk organisering

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en international, holdbaseret organisation. Juridisk er den bygget op omkring en central organisation, der kan udvides til andre lande på en modulær måde.

Den primære forening

Den primære forening (Hub) er den centrale juridiske enhed, Free Software Foundation Europes kerne. Alle medlemmer af FSFE er medlemmer af denne forening.

Denne primære forening stiller de juridiske skabelon til rådighed, der gør det muligt at implementere holdets aktiviteter.

Forenignen er registreret som velgørende forening ("e.V.") under tysk lov, med følgende vedtægter:

Afdelingerne

Afdelingerne er modulære, lokale juridiske enheder under FSFE, dannet af medlemmerne af FSFE fra det pågældende land, og nogle gange gæstemedlemskaber fra andre lande. Deres primære funktion er at modtage fradragsberettighede donationer, hvor det er muligt.

Afdelingerne er integreret i hele FSFE med deres statutter, hvilket giver de nationale FSFE-hold friheden og autonomien til at tage sig af lokale problemstillinger på en måde, på en i disse lande passende kulturel og social måde.

Disse afdelingers vedtægter opstår normalt ved at tilpasse et sæt "skabelonvedtægter" til det pågældende lands juridiske system, med det formål at opnå status som velgørende organisation, hvor det er muligt.

De omtalte skabelonvedtægter er også tilgængelige: