Over ons

Juridische structuur

De Free Software Foundation Europa (FSFE) is een Internationale organisatie, met verschillende afdelingen. Juridisch is er gekozen voor een centrale organisatie die modulair kan uitbreiden naar andere landen.

De hoofdorganisatie

De hoofdorganisatie (Hub) is de centrale juridische structuur, het hart van de FSFE. Alle leden van de FSFE moeten volgens de statuten ook lid zijn van de Hub.

Deze hoofdorganisatie is de juridische structuur die nodig is om de activiteiten van "het team" mogelijk te maken.

Deze hoofdorganisatie is een geregistreerde organisatie van algemeen belang ("e.V.") onder Duits recht met de volgende statuten:

De Chapters (afdelingen)

De Chapters zijn de modulaire, lokale, juridische structuren, opgericht door de lokale leden van de FSFE eventueel aangevuld met gastleden uit andere landen. Het ontvangen van de fiscaal aftrekbare schenkingen, in landen waar dat kan, is hun belangrijkste taak.

De Chapters zijn enkel statutair verbonden met de FSFE. Dit geeft de nationale afdelingen voldoende vrijheid en autonomie om lokale problemen volgens hun eigen culturele en sociale gebruiken te benaderen.

De statuten van deze Chapters zijn meestal een aangepaste versie van de "model-statuten". De aanpassingen, vaak nodig om de statuten lokaal juridisch in orde te krijgen, moeten proberen de rechtsvorm als liefdadigheidsinstelling te bewaren.

Volledig uitgebouwde Chapters bestaan in: