Medlemmer

Følgende er medlemmer af foreningen Free Software Foundation Europe, i alfabetisk rækkefølge.

Strukturelle oplysninger

Personerne anført her, er medlemmer af den juridisk organisation (forening), der udgør skelettet i Free Software Foundation Europe (FSFE) - det er vigtigt at forstå, at de kun er én del af Free Software Foundation Europe.

Den fælles forståelse af FSFE fortæller mere om hvad FSFE virkelig er, den juridiske struktur fortæller mere detaljeret om hvordan den juridiske struktur er opbygget.

Helt generelt: selv om vi opfatter os selv som en ægte europæisk organisation, inden for, men ikke begrænset til, den Europæiske Union (EU), var der intet anvendeligt juridisk grundlag for at etablere sig juridisk på dette niveau.

Derfor var det nødvendigt at finde frem til en modulær struktur, hvortil lokale afdelinger er knyttet via vedtægter, retningslinjer og medlemmer af en central organisation, der ofte benævnes "Hub'en", som er FSFE's grundstamme. Denne Hub viste sig (ved en tilfældighed) at blive en velgørende, registreret forening i Tyskland.

Alle personer anført oven for, er medlemmer af denne Hub.