Μέλη

Αυτά είναι τα μέλη του συλλόγου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού αλφαβητικά.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση

Στον κατάλογο αυτό είναι τα μέλη του νομικού σώματος (σύλλογος) που παρέχουν το σκελετό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) -- είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι πρόκειται μόνο για ένα τμήμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού.

Η κοινή αντίληψη για το FSFE θα σας πει περισσότερα σχετικά με το τι πραγματικά είναι το FSFE, η νομική δομή θα σας πει περισσότερα και με λεπτομέρειες για το πώς αυτός ο νομικός σκελετός έχει στηθεί.

Σε γενικούς όρους: αν και βλέπει τον εαυτό του ως έναν πραγματικά Ευρωπαϊκό οργανισμό συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά μόνο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU), δεν υπήρχε κάποια χρήσιμη νομική βάση για να αποδοθεί αυτή η αντίληψη νομικά σε αυτό το επίπεδο.

Συνεπώς μια αρθρωτή δομή έπρεπε να σχηματιστεί στην οποία οι τοπικές αντιπροσωπείες συνδέονται με κάποιο καταστατικό, οδηγίες και μέλη σε έναν κεντρικό οργανισμό, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως το "Κέντρο," το οποίο είναι το κύριο τμήμα του FSFE. Αυτό το Κέντρο (συμπτωματικά) κατέληξε να είναι ένα κοινωφελές, αναγνωρισμένο σωματείο στη Γερμανία.

Όλοι όσοι βρίσκονται στον παραπάνω κατάλογο είναι μέλη αυτού του Κέντρου.