Medlemmer

Dette er medlemmene av Free Software Foundation samarbeidet i alfabetisk rekkefølge.

Strukturell informasjon

Medlemmene på denne listen utgjør også det juridiske skjelettet av Free Software Foundation Europe (FSFE) – det er viktig å merke seg at de kun utgjør en del av Free Sofware Foundation Europe.

Det generelle inntrykket av FSFE vil fortelle deg mer om hva FSFE egentlig er og siden om vår jurdiske struktur vil fortelle deg mer om hvordan det juridiske skjelettet er satt opp i detalj.

Vi ser oss selv som en sann europeisk organisasjon som inkluderer den Europeiske Unionen (EU), men som ikke begrenser seg kun til den. Det var ingen juridisk grunn for å etablere ting juridisk på dette planet.

Derfor har vi en mer modulær struktur hvor man kan finne lokale avdelinger knyttet opp mot en sentral organisasjon, hvilket ofte er referert til som «Huben», som er hoveddelen av FSFE. Denne Huben ble til en veldedig, registrert organisasjon i Tyskland.

Alle i listen ovenfor er medlemmer av denne hub-en.