Πληροφοριακό Υλικό προς εκτύπωση

Φάκελος

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό; - Συνέβαλε και εσύ

Φυλλάδια

Λόγοι για να χρησιμοποιούν τα σχολεία Ελεύθερο Λογισμικό

Λόγοι για να προτιμήσετε Ελεύθερο Λογισμικό για την εκπαίδευση των παιδιών σας

Λόγοι για να ασκήσετε πίεση υπέρ του Ελεύθερου Λογισμικού στο πανεπιστήμιο

Σχετικά με τη Νομική Δραστηριότητα του FSFE

Το FSFE και η υπόθεση παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft

Η δραστηριότητα του FSFE σχετικά με τα Ανοιχτά Πρότυπα

Στρατηγική ελευθερία: το Ελεύθερο Λογισμικό στον Δημόσιο Τομέα

Στρατηγική ελευθερία: το Ελεύθερο Λογισμικό στον Δημόσιο Τομέα

Ας ξεφορτωθούμε τις διαφημίσεις μη ελεύθερων PDF

Ένα μέλλον χωρίς διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού

Φυλλάδια της Κοινότητας

Τα φυλλάδια της Κοινότητας συντηρούνται από διάφορες ομάδες μέσα στην Κοινότητα και μπορείτε να τα βρείτε στο Wiki της Κοινότητας

Περισσότερα φυλλάδια

Περισσότερα φυλλάδια μπορείτε να βρείτε στον εξυπηρετητή λήψεων του FSFE.

Για παραγγελίες φυλλαδίων

Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε τυπωμένα φυλλάδια στο office@fsfeurope.org.