Informasjonsmateriell til utskrift

Brosjyre

Free Software Foundation Europe - What is Free Software? - Contribute

Flygeblad

Reasons for schools to use Free Software

Reasons to prefer Free Software for your child's education

Reasons to push for Free Software in your university

About FSFE's Legal Work

FSFE and the antitrust case against Microsoft

FSFE's work on Open Standards

Strategic freedom: Free Software in the public sector

Strategic freedom: Free Software in the public sector

Let's get rid of non-free PDF advertisement

A future without software patents

Flygeblad for Fellowship

Flygeblad til Fellowship blir vedlikeholdt av de forskjellige Fellowship-gruppene og kan bli funnet i Fellowship Wiki

Bestille flygeblad

Det er også mulig å bestille flygeblad ved å sende en e-post til office@fsfeurope.org.