Europees Kernteam

Hugo Roy

“Ik heb binnen FSFE gewerkt aan computervrijheden sinds 2009. Eerst als stagiair toen ik werkte met Karsten Gerloff aan beleidsaangelegenheden op het niveau van Europa en de Verenigde Naties.

Door deel te nemen aan FSFE's juridische taakgroep, draag ik bij aan het brengen van expertise aan de Vrije Software-gemeenschap.

Ik ben in 1990 geboren in Lille en woon nu in Parijs, waarvandaan ik de handelingen van FSFE in Frankrijk coördineer.”

Ervaringen

Contact