Europees Kernteam

Hugo Roy

“Ik heb sinds 2009 binnen FSFE voor computervrijheden gewerkt. Eerst als stagiair toen ik werkte met Karsten Gerloff op beleidsonderwerpen op de niveau's van Europa en de Verenigde Naties.

Door deel te nemen aan FSFE's juridische taakgroep, draag ik bij aan het brengen van expertise aan de Vrije Software-gemeenschap.

Ik ben in 1990 geboren in Lille en woon nu in Parijs, waarvandaan ik de handelingen van FSFE in Frankrijk coördineer.”

Ervaring

Contact