Ekipi i FSFE-së

Këta persona punojnë për dhe me FSFE-në rregullisht, ndaj u është dhënë përgjegjësia dhe autoriteti i përhershëm brenda disa fushash. Disa prej tyre janë anëtarëshoqatës, disa jo.

Këshilli

Asambleja e Përgjithshme

Ekipi Bazë Europian

 • Erik AlbersErik AlbersFellowship CoordinatorFull-time employee

 • Guido ArnoldGuido ArnoldCoordinator Education

 • Peter BubestingerPeter BubestingerCoordinator Austri

 • Albert DenggAlbert DenggSystem Administrator

 • Lucile FalgueyracLucile Falgueyrac

 • Paul HänschPaul HänschCoordinator Webmasters, System AdministratorFreelancer

 • Nicolas JeanNicolas JeanDeputy Coordinator Francë

 • Thomas JenschThomas JenschDeputy Coordinator Education

 • Timo JyrinkiTimo JyrinkiCoordinator Finnish translations, Deputy Coordinator Finlandë

 • Otto KekäläinenOtto KekäläinenCoordinator Finlandë

 • Rainer KerstenRainer KerstenOffice, MerchandisePart-time employee

 • Jürgen KneisslJürgen KneisslDeputy Coordinator Austri

 • Alessandro PolvaniAlessandro PolvaniDeputy Coordinator Itali

 • Marcus RejåsMarcus RejåsCoordinator Suedi

 • Cristian RigamontiCristian RigamontiSystem Administrator

 • Björn SchießleBjörn SchießleCoordinator German translations

 • Ulrike SliwinskiUlrike SliwinskiOfficePart-time employee

 • Felix StegermanFelix StegermanDeputy Coordinator Holandë

 • Matija ŠukljeMatija ŠukljeCoordinator Legal Team, Coordinator SloveniFull-time employee

 • Maurice VerheesenMaurice VerheesenCoordinator Holandë

 • Patrik WillardPatrik WillardDeputy Coordinator Suedi

Praktikantë

 • Michele MarraliMichele MarraliInternFull-time employee

Marrëdhënia: