Η εργασία μας

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προωθούμε ενεργά τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς ενθαρρύνει την κατανόηση μέσα από τη μάθηση αντί της κατάρτισης σε προϊόντα και στηρίζει το επιστημονικό ήθος.

Ήδη από την πρώτη γενική του συνέλευση, το FSFE προσδιόρισε την εκπαίδευση ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές δραστηριοποίησης για να έχουν οι νέοι σε ηλικία και οι σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί ενός απλουστευτικού σχολικού προϊόντος. Έτσι το FSFE εγκαινίασε την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση με επίκεντρο αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα, λειτουργεί ως κόμβος και παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατάσταση. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Ελεύθερου Λογισμικού και βοηθάμε άλλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή εφικτή.

Ανάμεσα σε άλλα επιχειρήματα, παραθέτουμε τέσσερα από τα οφέλη κλειδιά για την εκπαίδευση:

News RSS Νέα

Δημοσίευση θέσεων για την ενίσχυση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources) με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό

10 February 2015

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) και με άλλους εταίρους, το Bündnis Freie Bildung ("Συμμαχία Ελεύθερης Εκπαίδευσης") δημοσιεύει σήμερα θέσεις για τη δημιουργία και τη χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER). Εκεί, το Bündnis ζητά την ακόλουθη δημοσίευση όλου του υλικού Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) υπό άδειες δημόσιας χρήσης και τη διάθεσή τους ως Ελεύθερο Λογισμικό υπό τύπους αποθήκευσης Ανοικτών Προτύπων.

Open Letter to Prime Minister Erdoğan

20 June 2013

Days before the protests in Taksim Square erupted, President Erdoğan was in America. On behalf of an ambitious education investment project called FATIH, he toured Silicon Valley as the guest of America's largest technology companies, each of whom are hoping to land a contract for more than 10 million new tablet computers.

17 December 2012

A group of 45 Free Software organisations have signed a legal complaint to Italy's Ministry of Education. FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, the Free Software User Group Italia, the Associazione per l'Informazione Geografica Libera (GFoss.it), the Italian Linux Society, LibreItalia and 38 other groups warn that the country's Ministry of Education is putting Free Software at an unfair disadvantage.