Ανοιχτά Πρότυπα

Η δραστηριότητα του FSFE σχετικά με τα Ανοιχτά Πρότυπα

Όλο και περισσότερο εμπιστευόμαστε για τα δεδομένα και τις επικοινωνίες μας την ηλεκτρονική αποθήκευση και μετάδοση. Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι απαραίτητα ώστε οι καταχωρίσεις και οι επικοινωνίες σας να επιβιώνουν των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε σήμερα. Η απουσία των Ανοιχτών Προτύπων σύντομα οδηγεί σε κλείδωμα των δεδομένων, το οποίο γενικά ακολουθείται από κλείδωμα σε προϊόντα και προμηθευτές. Το FSFE προωθεί τα Ανοιχτά Πρότυπα για να διασφαλίσει την ελευθερία των δεδομένων, του ανταγωνισμού και της καινοτομίας ισότιμα για όλους.

Ανοιχτά Πρότυπα και Δημοκρατία

Στις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις και την επικοινωνία περιλαμβάνονται και οι καταχωρίσεις και η επικοινωνία της δικής σας κυβέρνησης, όπως φορολογικά και νομικά έγγραφα ή πρακτικά των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου. Διασφαλίζοντας ότι αυτά τα έγγραφα παραμένουν στον κυβερνητικό έλεγχο είναι βασικό για μια λειτουργική δημοκρατία. Το ίδιο ισχύει για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησής τους, η οποία δεν πρέπει ποτέ να εξαρτάται από μονοπώλια ή τα ιδιοκτησιακά προϊόντα μιας μοναδικής εταιρίας.

Ανοιχτά Πρότυπα και το πορτοφόλι σας

Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε διάφορες λύσεις τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα. Από τέτοιον ανταγωνισμό προκύπτει καλύτερη λειτουργικότητα και τιμές για όλους, και για εσάς εννοείται.

Ανοιχτά Πρότυπα και Καινοτομία

Κάθε καινοτομία στηρίζεται σε ώμους γιγάντων. Τα Ανοιχτά Πρότυπα διασφαλίζουν ότι καθένας μπορεί να σκαρφαλώσει σε αυτούς τους ώμους και να καινοτομήσει. Η απουσία Ανοιχτών Προτύπων μπορεί να καταστείλει την καινοτομία επιτρέποντας στον νεωτεριστή του τελικού σταδίου να απαιτήσει όλα όσα προηγήθηκαν και να ελέγξει όλα όσα θα ακολουθήσουν.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα στο δικαστήριο

Η εργασία μας στα Ανοιχτά Πρότυπα συνδέεται στενά με διάφορες περιοχές δραστηριότητας, στις οποίες περιλαμβάνεται η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας και ιδιαίτερα η υπόθεση εναντίον της Microsoft για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όπου το FSFE και η Samba εργάστηκαν για να απελευθερώσουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας στους εξυπηρετητές ομάδων εργασίας.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα στο IGF

Στο Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) βοηθήσαμε να ξεκινήσει ο Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (Dynamic Coalition on Open Standards, DCOS). Ο συνασπισμός φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και τις ΜΚΟ για να συζητήσουν για το ρόλο και την απήχηση των Ανοιχτών Προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα στον ISO

Γενικά, τα Διεθνή Πρότυπα του ISO δεν είναι Ανοιχτά Πρότυπα. Ένα παράδειγμα είναι τα πρότυπα MPEG ή οι ιδιοκτησιακές εκδόσεις του PDF. Όταν η Microsoft πίεσε για την έγκριση του MS-OOXML από τον ISO, το FSFE ήταν από τους πρώτους που ανέδειξαν τα ζητήματα. Η εντατική μας δουλειά για το MS-OOXML βοήθησε να αναδειχθούν τα προβλήματα στη διαδικασία του ISO.

Free Software Foundation Europe
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
E-Mail: office@fsfeurope.org
Phone: +49-30-27595290
http://fsfe.org/activities/os/