Open Standaarden

FSFE's werk voor Open Standaarden

Wij vertrouwen onze informatie en communicatie steeds meer toe aan elektronische opslag- en communicatiesystemen. Als men wil dat bestanden en communicatiemiddelen ook bruikbaar blijven nadat de huidige programma's in onbruik zijn geraakt, dan is het gebruik van Open Standaarden essentieel. Het ontbreken van Open Standaarden leidt meestal naar een monopolisering van de toegang tot gegevens, wat meestal uitmondt in product- en leveranciersafhankelijkheid. De FSFE promoot Open Standaarden zodat de toegang tot gegevens en de mogelijkheden om te concurreren en te innoveren voor iedereen gelijk zijn.

Open Standaarden en democratie

Ook overheden maken gebruik van elektronische gegevens en communicatiemiddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld gegevens over belastingen, juridische dossiers of verslagen van parlementaire zittingen. Als we een goed werkende democratie willen, moeten deze gegevens steeds onder controle van de overheden blijven. Hetzelfde geldt voor alle communicatie tussen overheden en burgers, deze mogen nooit afhankelijk worden van monopolies of van propriëtaire producten van één bepaald bedrijf.

Open Standaarden en uw portefeuille

Open standaarden zijn essentieel voor een vrije markt en voor eerlijke concurrentie tussen verschillende oplossingen. Dankzij Open Standaarden komt er keuze voor de gebruikers wat resulteert in een betere functionaliteit en prijs voor iedereen, ook voor u.

Open Standaarden en innovatie

Innoveren is steeds verder bouwen op het werk van anderen, je staat op de schouders van reuzen. Open Standaarden zorgen ervoor dat iedereen op deze schouders kan klimmen en kan innoveren. Een gebrek aan Open Standaarden zet een rem op innovatie door ermee in te stemmen dat de ontwikkelaar van het laatste laagje de controle krijgt over alles wat bestond en alles wat later nog volgt.

Open Standaarden in de rechtbank

Ons werk rond Open Standaarden is nauw verbonden met verschillende andere projecten waar wij ook aan werken. Er is bijvoorbeeld de Freedom Task Force en meer bijzonder onze antitrustzaak, samen met Samba, tegen Microsoft voor het vrij maken van het protocol voor workgroup servers.

Open Standaarden in de overheid

De FSFE werkt hard doorheen Europa om overheden te overtuigen Open Standaarden de standaardkeuze te maken voor de publieke sector. Kwesties zoals gelijke toegang tot overheidsdiensten voor alle burgers, het bestrijden van leveranciers-lock-in, het promoten van concurrentie, en het archiveren van gegevens op lange termijn zijn allemaal nauw verbonden met het gebruik van Open Standaarden.

Open Standaarden bij ISO

Internationale standaarden van ISO zijn vaak geen Open Standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de MPEG-standaarden en de propriëtaire versies van PDF. Op het moment dat Microsoft zijn MS-OOXML-standaard indiende voor goedkeuring door ISO, was de FSFE één van de eerste die de problemen aan het licht bracht. Ons intensief werk rond MS-OOXML heeft geholpen om de problemen in het proces van de ISO-besluitvorming aan te tonen.

De toekomst van Open Standaarden

Aangezien het traditionele standaardisatieproces geen Open Standaarden aflevert, moeten wij op zoek naar nieuwe methoden. Eén initiatief in die richting is "Cerified Open" waarmee we Open Standaarden een stevige duw in de rug willen geven.

Free Software Foundation Europe
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Duitsland
E-mail: standards-policy@fsfeurope.org
Telefoon: +49-30-27595290
http://www.fsfe.org/activities/os/