Vores arbejde

Åbne standarder

Åbne standarder gør det muligt for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's arbejde med åbne standarder har til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri software eller mellem forskellige fri software-løsninger.

Introduktion

Der er en tæt forbindelse mellem netværkseffekten og relevansen af åbne standarder, og disse er således steget kraftigt i takt med hinanden. Udbydere af proprietær software har større gevinst ved at udnytte situationen, og derved stiger omkostningerne for brugerne.

Regeringer, almennyttige NGOer, i særdeleshed grupper der bekymrer sig om konkurrencefrihed og forbrugerrettigheder er som regel stærke fortalere for åbne standarder. Blandt kritikerne er typisk udbydere af proprietær software og de som repræsenterer deres interesser. Et af punkterne som fremhæves af kritikerne er den grundlæggende konflikt mellem innovation og standardisering.

Med standardisering sætter man bevidst grænser for ændringer af en given teknologisk base, også innovation af denne. Disse begrænsninger sættes for at innovation kan skabes ikke bare af den part som kontrollerer den teknologiske base, men af alle som har adgang til standarden. Således begrænser standarder en enkelt aktørs mulighed for at innovere for at fordre innovation blandt mange parter på basis af standarden.

Åbne standarder lader alle parter bidrage med innovation, uden at den oprindelige udvikler af en given platform kan gøre deres indflydelse gældende for at begrænse denne, eller konkurrencen som den repræsenterer.

Blandt FSFEs mål er frihed fra binding til leverandører og frihed til innovation og konkurrence blandt alle. Derfor er FSFE en stærk fortaler for åbne standarder.

Udgivelser

Udgivelser ved IGF

Udgivelser vedrørende MS-OOXML

Relaterede nyheder

FSFE's answers to the European Commission's Public Consultation: Revision of the European Interoperability Framework

24 June 2016:

The European Commission is asking for public input with regard to its plans to renew the European Interoperability Framework (EIF). The EIF aims to promote enhanced interoperability in the EU public sector. The document, originally intended as a set of non-binding guidelines for the EU public administration, is going through its third revision since its initial adoption in 2004. The FSFE has prepared its comments for the draft of the revised guidelines.

EU jeopardises its own goals in standardisation with FRAND licensing

28 April 2016:

On 19 April, the European Commission published a communication on "ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market" (hereinafter 'the Communication'). The Digital Single Market (DSM) strategy intends to digitise industries with several legislative and political initiatives, and the Communication is a part of it covering standardisation. In general, the Free Software Foundation Europe (FSFE) welcomes the Communication's plausible approach for integrating Free Software and Open Standards into standardisation but expresses its concerns about the lack of understanding of necessary prerequisites to pursue that direction.

Joint statement : Maximising inclusiveness and engagement through the use of Open Standards in the European Commission

25 March 2015:

Today is Document Freedom Day, the international day to celebrate and raise awareness of Open Standards. On this occasion, we would like to reflect on the importance for public institutions in general, and for the European Commission in particular, considering its leadership role, of using Open Standards in all their digital communication and services.

FSFE responds to EU consultation on patents and standards

18 February 2015:

In order to push for a more enlightened policy approach to managing innovation and knowledge, FSFE has submitted a response [pdf] to an EU consultation on patents and standards. This is the latest action in FSFE's ongoing work in promoting Open Standards.

EU to fund Free Software code review

19 December 2014:

The European Parliament has approved funding for several projects related to Free Software and privacy. In the EU budget for 2015, which the European Parliament adopted on December 17, the Parliamentarians have allocated up to one million Euro for a project to audit Free Software programs in use at the Commission and the Parliament in order to identify and fix security vulnerabilities.