Vores arbejde

Åbne standarder

Åbne standarder gør det muligt for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's arbejde med åbne standarder har til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri software eller mellem forskellige fri software-løsninger.

Introduktion

Der er en tæt forbindelse mellem netværkseffekten og relevansen af åbne standarder, og disse er således steget kraftigt i takt med hinanden. Udbydere af proprietær software har større gevinst ved at udnytte situationen, og derved stiger omkostningerne for brugerne.

Regeringer, almennyttige NGOer, i særdeleshed grupper der bekymrer sig om konkurrencefrihed og forbrugerrettigheder er som regel stærke fortalere for åbne standarder. Blandt kritikerne er typisk udbydere af proprietær software og de som repræsenterer deres interesser. Et af punkterne som fremhæves af kritikerne er den grundlæggende konflikt mellem innovation og standardisering.

Med standardisering sætter man bevidst grænser for ændringer af en given teknologisk base, også innovation af denne. Disse begrænsninger sættes for at innovation kan skabes ikke bare af den part som kontrollerer den teknologiske base, men af alle som har adgang til standarden. Således begrænser standarder en enkelt aktørs mulighed for at innovere for at fordre innovation blandt mange parter på basis af standarden.

Åbne standarder lader alle parter bidrage med innovation, uden at den oprindelige udvikler af en given platform kan gøre deres indflydelse gældende for at begrænse denne, eller konkurrencen som den repræsenterer.

Blandt FSFEs mål er frihed fra binding til leverandører og frihed til innovation og konkurrence blandt alle. Derfor er FSFE en stærk fortaler for åbne standarder.

Udgivelser

Udgivelser ved IGF

Udgivelser vedrørende MS-OOXML

Relaterede nyheder

32 European ministers call for more Free Software in governmental infrastructure

09 November 2017

On 6 October, 32 European Ministers in charge of eGovernment policy signed the Tallinn Declaration on eGovernment that calls for more collaboration, interoperable solutions, and sharing of good practices throughout public administrations and across borders. Amongst other things, the EU ministers recognised the need to make more use of Free Software solutions and Open Standards when (re)building governmental digital systems with EU funds.

Estonian presidency in the EU: the FSFE asks for truly interoperable IT services in public sector

10 July 2017

The FSFE submitted its comments for the upcoming Tallinn Declaration for e-government drafted by the Estonian presidency of the Council of the EU. Therein the FSFE asks the current Estonian presidency to promote greater inclusion of Free Software in delivering truly inclusive, trustworthy and interoperable digital services to all citizens and businesses across the EU. The Tallinn Declaration will be signed by EU ministers in October 2017, expressing member states' joint vision for e-government and political commitment to follow the goals set. The proposal for Tallinn declaration is open for public comments until 14 July. The FSFE is asking organisations, companies, and individuals to let EU ministers know how Free Software is important for transparent and accountable e-government.

New European Interoperability Framework calls on public sector to contribute to Free Software

13 June 2017

The revised "new" European Interoperability Framework (EIF), adopted by the European Commission on 23 March 2017, gives specific guidance on how to set up interoperable digital public services, and offers public administrations concrete recommendations on how to improve interoperability of their e-services.

European Commission responds to the FSFE's information request for Horizon 2020

17 February 2017

The European Commission Directorate-General for Research and Innovation responds to a Freedom of Information (FOI) request about the use, development and release of software under Horizon 2020 - submitted by the FSFE on January 9, 2017.

The FSFE files FOI request for Horizon 2020

10 January 2017

The Free Software Foundation Europe (FSFE) files Freedom of Information (FOI) request to the European Commission (EC) Directorate-General for Research and Innovation, asking for information related to the use, development and release of software under Horizon 2020, the biggest EU research funding programme.