Vores arbejde

Åbne standarder

Åbne standarder gør det muligt for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's arbejde med åbne standarder har til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri software eller mellem forskellige fri software-løsninger.

Introduktion

Der er en tæt forbindelse mellem netværkseffekten og relevansen af åbne standarder, og disse er således steget kraftigt i takt med hinanden. Udbydere af proprietær software har større gevinst ved at udnytte situationen, og derved stiger omkostningerne for brugerne.

Regeringer, almennyttige NGOer, i særdeleshed grupper der bekymrer sig om konkurrencefrihed og forbrugerrettigheder er som regel stærke fortalere for åbne standarder. Blandt kritikerne er typisk udbydere af proprietær software og de som repræsenterer deres interesser. Et af punkterne som fremhæves af kritikerne er den grundlæggende konflikt mellem innovation og standardisering.

Med standardisering sætter man bevidst grænser for ændringer af en given teknologisk base, også innovation af denne. Disse begrænsninger sættes for at innovation kan skabes ikke bare af den part som kontrollerer den teknologiske base, men af alle som har adgang til standarden. Således begrænser standarder en enkelt aktørs mulighed for at innovere for at fordre innovation blandt mange parter på basis af standarden.

Åbne standarder lader alle parter bidrage med innovation, uden at den oprindelige udvikler af en given platform kan gøre deres indflydelse gældende for at begrænse denne, eller konkurrencen som den repræsenterer.

Blandt FSFEs mål er frihed fra binding til leverandører og frihed til innovation og konkurrence blandt alle. Derfor er FSFE en stærk fortaler for åbne standarder.

Udgivelser

Udgivelser ved IGF

Udgivelser vedrørende MS-OOXML

Relaterede nyheder

New European Interoperability Framework calls on public sector to contribute to Free Software

13 June 2017:

The revised "new" European Interoperability Framework (EIF), adopted by the European Commission on 23 March 2017, gives specific guidance on how to set up interoperable digital public services, and offers public administrations concrete recommendations on how to improve interoperability of their e-services.

European Commission responds to the FSFE's information request for Horizon 2020

17 February 2017:

The European Commission Directorate-General for Research and Innovation responds to a Freedom of Information (FOI) request about the use, development and release of software under Horizon 2020 - submitted by the FSFE on January 9, 2017.

The FSFE files FOI request for Horizon 2020

10 January 2017:

The Free Software Foundation Europe (FSFE) files Freedom of Information (FOI) request to the European Commission (EC) Directorate-General for Research and Innovation, asking for information related to the use, development and release of software under Horizon 2020, the biggest EU research funding programme.

The FSFE asks for more Free Software and Open Standards in Open Science

05 January 2017:

The Free Software Foundation Europe calls for Free Software and Open Standards to be considered as a vital part of Open Science for all publicly-funded research in Europe. You can help us by sharing our position paper. Read more about the position paper and how you can promote Free Software in science.

FSFE's answers to the European Commission's Public Consultation: Revision of the European Interoperability Framework

24 June 2016:

The European Commission is asking for public input with regard to its plans to renew the European Interoperability Framework (EIF). The EIF aims to promote enhanced interoperability in the EU public sector. The document, originally intended as a set of non-binding guidelines for the EU public administration, is going through its third revision since its initial adoption in 2004. The FSFE has prepared its comments for the draft of the revised guidelines.