Η Εργασία μας

Ανοιχτά Πρότυπα

Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν το διαμοιρασμό όλων των ειδών δεδομένων ελεύθερα και με απόλυτη πιστότητα. Προστατεύουν από το κλείδωμα και άλλα τεχνητά φράγματα στη διαλειτουργικότητα και προβάλλουν την επιλογή ανάμεσα σε προμηθευτές και τεχνολογικές λύσεις. Η εργασία του FSFE στα Ανοιχτά Πρότυπα έχει στόχο να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση της μετάβασης στο Ελεύθερο Λογισμικό ή ανάμεσα σε λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού.

Εισαγωγή

Τα Ανοιχτά Πρότυπα συνδέονται στενά με τα δικτυακά φαινόμενα και αυτή η σχέση έχει αναπτυχθεί δραματικά. Η αμοιβή για τζογάρισμα συστημάτων σε ιδιοκτησιακούς προμηθευτές αυξάνεται μαζί με το κόστος του λογισμικού για τους χρήστες.

Κυβερνήσεις, ΜΚΟ δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του ανταγωνισμού ή για τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι γενικά δυνατοί υποστηρικτές των Ανοιχτών Προτύπων. Τυπικοί επικριτές είναι προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού και όσοι εκπροσωπούν ίδια συμφέροντα. Ένα από τα σημεία στα οποία οι επικριτές προσπαθούν να δώσουν έμφαση είναι η εγγενής σύγκρουση μεταξύ καινοτομίας και προτυποποίησης.

Η προτυποποίηση σκόπιμα περιορίζει τις αλλαγές στην τεχνολογική βάση, άρα και στην καινοτομία. Αυτοί οι περιορισμοί καθιερώθηκαν για να επιτραπεί η συνέχιση της καινοτομίας από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο πρότυπο, όχι μόνο από το μέρος που ελέγχει την τεχνολογική βάση. Έτσι το πρότυπο περιορίζει τη δυνατότητα καινοτομίας από έναν εταίρο για να την επιτρέψει από πολλούς.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν την καινοτομία από όλους τους εταίρους χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα στον αρχικό προγραμματιστή της πλατφόρμας να περιορίσει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, που η καινοτομία αυτή αντιπροσωπεύει.

Οι στόχοι του FSFE περιλαμβάνουν ελευθερία από κλειδώματα, ελευθερία καινοτομίας και ανταγωνισμού για όλους. Για αυτό το FSFE είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής για τα Ανοιχτά Πρότυπα.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις στο IGF

Δημοσιεύσεις για το MS-OOXML

Σχετικά Νέα

Filing taxes without non-free software: Slovak company appeals fines

11 June 2013:

In a case of a Slovak company protesting against being forced to use non-free software to file taxes, a court has failed to rule on the substance of the case.

FSFE responds to UK Open Standards Consultation

01 June 2012:

FSFE has submitted its response [Update: see as PDF version or HTML version] to a public consultation by the UK Government, concerning a definition of Open Standards and a policy for increasing their use in the UK's public sector. If the policy is applied boldly and proactively, the UK stands to greatly gain from increased competition in the software market, with much greater opportunities for small companies. On the other hand, even minor lapses in implementation could derail the policy entirely.

FSFE responds to UK Open Standards Consultation

01 June 2012:

FSFE has submitted its response [pdf] to a public consultation by the UK Government, concerning a definition of Open Standards and a policy for increasing their use in the UK's public sector. If the policy is applied boldly and proactively, the UK stands to greatly gain from increased competition in the software market, with much greater opportunities for small companies. On the other hand, even minor lapses in implementation could derail the policy entirely.

FSFE: NW UK businesses please tell Government that Open Standards matter

28 May 2012:

Is the Government one of your potential customers? Free Software may shortly be locked out of opportunities in the public sector if proposed Open Standards policy is adopted.

Συνοπτική έκθεση για την υπόθεση EURA

09 May 2012:

Η Σλοβακική εταιρεία εισαγωγής υφασμάτων EURA Slovakia, s.r.o. αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 5600€ επειδή δεν αγόρασε και δεν χρησιμοποίησε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows για να υποβάλλει φορολογική δήλωση. Η εφορία της Σλοβακίας έδωσε στην EURA δύο μόνο επιλογές: ή θα αγοράσει και θα χρησιμοποιεί Microsoft Windows ή θα αντιμετωπίσει το πρόστιμο. Και έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε την απόφαση της εφορίας της Σλοβακίας που ελήφθη πριν λίγες εβδομάδες. Η εφορία επέβαλε πολλά πρόστιμα στην EURA Slovakia, η οποία υπέβαλε τη φορολογική της δήλωση σε χαρτί, επειδή η χρήση ηλεκτρονικής φόρμας ήταν αδύνατη καθώς η εφαρμογή ιστού της πολιτείας μπορούσε να εκτελεστεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να ασκήσει έφεση στο δικαστήριο και να απαιτήσει από την πολιτεία να σταματήσει να εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο προϊόν και απαιτεί από τη δημόσια διοίκηση να χρησιμοποιεί μια τεχνική λύση κατάλληλη για πολλές πλατφόρμες με βάση τα Ανοιχτά Πρότυπα που είναι διαθέσιμα σε όλους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι