Our Work

Open Standards

Open Standards allow people to share all kinds of data freely and with perfect fidelity. They prevent lock-in and other artificial barriers to interoperability, and promote choice between vendors and technology solutions. FSFE pushes for the adoption of Open Standards to promote free competition in the IT market, as they ensure that people find it easy to migrate to Free Software or between Free Software solutions.

Introduction

The relevance of Open Standards is closely linked to networking effects, and has consequently been rising dramatically. The reward for gaming the system for proprietary vendors is increasing, so is the cost for users of software.

Governments, public interest NGOs, including groups that are concerned about freedom of competition or consumer rights are generally strong proponents of Open Standards. Typical critics are the proprietary software vendors and those that represent their interests. One of the items that critics seek to highlight is the inherent conflict between innovation and standardisation.

Standardisation deliberately limits changes to a technological basis, including innovation. These limits are introduced in order to allow subsequent innovation by everyone that has access to the standard and not just the party that controls the technological basis. So standards limit the ability to innovate by a single party in order to allow innovation on the basis of that standard by multiple parties.

Open Standards allow such innovation by all parties with no leverage for the initial developer of the platform to limit such innovation or the competition it represents.

FSFE's goals include freedoms from lock-in, of innovation and competition for everyone. That is why FSFE is a strong supporter of Open Standards.

Publications

Publications at the IGF

Publications on MS-OOXML

Joint statement : Maximising inclusiveness and engagement through the use of Open Standards in the European Commission

25 March 2015:

Today is Document Freedom Day, the international day to celebrate and raise awareness of Open Standards. On this occasion, we would like to reflect on the importance for public institutions in general, and for the European Commission in particular, considering its leadership role, of using Open Standards in all their digital communication and services.

FSFE-ja i përgjigjet konsultave të BE-së mbi patentat dhe standardet

18 February 2015:

Që të ushtrojë trysni për një trajtim më të informuar të politikave të administrimit të risive dhe dijes, FSFE-ja ka parashtruar një përgjigje [pdf] te një konsultë e BE-së mbi patentat dhe standardet. Ky është veprimi më i ri i FSFE-së në një punë të vazhdueshme për promovimin e Standardeve të Hapura.

BE-ja do të financojë shqyrtim kodi Software-i të Lirë

19 December 2014:

Parlamenti Europian ka miratuar fonde për disa projekte të lidhur me Software-in e Lirë dhe privatësinë. Në buxhetin e BE-së për 2015-n, të cilin Parlamenti Europian e miratoi më 17 Dhjetor, eurodeputetët kanë caktuar deri në një milion euro për një projekt auditimi programesh Software të Lirë që përdor komisioni dhe Parlamenti, me qëllim që të gjenden dhe të ndreqen cenueshmëri sigurie.

Studim: Për të siguruar transparencë, Parlamenti Europian duhet të adoptojë Software-in e Lirë, Standardet e Hapura

12 December 2014:

Një studim i hedhur në qarkullim të premten thotë se Parlamenti Europian duhet të adoptojë Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura, me qëllim që të përmbushë detyrimet e veta rreth transparencës. Autorët arrijnë në konkluzionin se "Rregullat mbi Procedurën të Parlamentit Europian do të duhej ta bënin, kurdo që është e mundur, të detyrueshëm Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura, për krejt sistemet dhe të dhënat në punën e Parlamentit."

[Blog] Komentet e FSFE-së në konferencën DG ITEC në Parlamentin Europian

20 November 2014:

Në një takim në Parlamentin Europian, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff nxori në pah disa rrugë të ndryshme përmes të cilave parlamenti mund të bëhej më transparent, dhe mund të shfrytëzonte më mirë Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura.

Në një ndërhyrje të shkurtër, ai e ftoi parlamentin që t’i bëjë më në fund të përdorshme edhe nga përdoruesit e Software-it të Lirë transmetimet e drejtpërdrejta. Ai i kërkoi administratës TI të parlamentit të aktivizojë anën IMAP në shërbyesit e vet të email-it, për t’u lejuar përdoruesve të Software-it të Lirë të lidhen me ta përmes protokollesh standarde, dhe i tërhoqi vëmendjen parlamentit që të shmangë standarde dhe teknika bllokuese, teksa ecën më tej drejt një dixhitalizimi më të thellë.