Δημόσιες προκηρύξεις προμηθειών

Στρατηγική ελευθερία: το Ελεύθερο Λογισμικό στον Δημόσιο Τομέα

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το τέλειο ταίριασμα για τον Δημόσιο Τομέα. Είναι ένα δημόσιο αγαθό που οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν, να μελετούν, να βελτιώνουν, και να μοιράζονται μεταξύ τους. Για τους πολίτες, αυτό σημαίνει διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κόστους, και την ελευθερία αλληεπίδρασης με την κυβέρνηση τους με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα.

Και όμως, οι δημόσιοι οργανισμοί συχνά θέτουν το Ελεύθερο Λογισμικό σε μειονεκτική θέση. Αυτό οδηγεί σε κατασπατάληση των χρημάτων του φορολογουμένου με τρόπους που συνήθως είναι άχρηστοι, και συχνά παράνομοι. Το FSFE εργάζεται με δημόσιους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα - από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις - για να βελτιωθούν συστηματικά οι πρακτικές προκήρυξης διαγωνισμών προμήθειας σε όλη την Ευρώπη.

Γιατί οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμήθειας έχουν σημασία

Οι δημόσιες δαπάνες προμηθειών ισούνται με σχεδόν 20 τοις εκατό του ΑΕΠ της Ευρωπαίκής Ένωσης. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για αγορές μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία ολόκληρων βιομηχανιών. Οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ανακύκλωσης χαρτιού πέρασαν σε ευρεία χρήση μόνο διότι οι κυβερνήσεις άρχισαν να τις αγοράζουν. Ο ίδιος μηχανισμός ισχύει και στην περίπτωση του Ελεύθερου Λογισμικού. Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί που αρχίζουν να χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό βλέπουν τα κόστη της υποδομής τους στην Πληροφορική να πέφτουν κατά 50-90 τοις εκατό, απελευθερώνοντας δημόσια κεφάλαια για άλλες χρήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) μιλά ανοιχτά όταν τα πράγματα στραβώνουν...

Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στους παραδοσιακούς τους προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού. Στο FSFE, εργαζόμαστε με δημοσιογράφους και ερευνητές για να αναδείξουμε το έργο δημοσίων υπηρεσιών που το κάνουν σωστά. Όταν μια δημόσια υπηρεσία κάνει λάθη, τους βοηθάμε να τα διορθώσουν Και όταν είναι απαραίτητο, ασκούμε πίεση σε οργανισμούς που επιμένουν σε επιβλαβείς τρόπους προμήθειας λογισμικού.

...και προσφέρει ανεξάρτητες λύσεις

Στο FSFE, είμαστε σε συνεχή διάλογο με τους ειδικούς σε θέματα προκήρυξης προμηθειών σε όλη την Ευρώπη. Παρατηρούμε τις νέες προσεγγίσεις, εντοπίζουμε τι λειτουργεί, και παρέχουμε αναλύσεις στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Βοηθούμε τους ειδικούς των διαφόρων χωρών να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

Βοηθάμε τους αρμόδιους για τις προκηρύξεις προμηθειών να καταλάβουν την πλήρη επίπτωση των ενεργειών τους, και τους βοηθάμε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους - όχι μόνο για τους οργανισμούς τους, αλλά και για τους πολίτες τους οποίους υπηρετούν. Το έργο του FSFE βοήθησε στην κατάστρωση πολιτικών και πρακτικών που προωθούν το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα σε διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, όπως στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειοο και στη Γερμανία.

Τι ζητάμε

Μερικά από τα δικά μας αιτήματα-κλειδιά είναι:

Βοηθώντας τις κυβερνήσεις να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν περισσότερο Ελεύθερο Λογισμικό, το FSFE πρωτοπορεί σε μια πραγματική αλλαγή. Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας σε αυτήν την προσπάθεια.

Free Software Foundation Europe
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
E-Mail: office@fsfeurope.org
Phone: +49-30-27595290
http://fsfe.org/activities/procurement