Αυστρία

News RSS identica News

Nationalratswahl 2013: Positionen der Parteien zu Freier Software und digitaler Gesellschaft

26 September 2013

Am 29.09.2013 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Zum Ende des Wahlkampfes veröffentlicht die Free Software Foundation Europe (FSFE) die Positionen der Parteien zum Thema Freie Software und digitale Gesellschaft.

Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων στη Βιέννη για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα

07 October 2010

Με τις επερχόμενες τοπικές εκλογές, η ομας της Κοινότητας Βιέννης ρώτησε τα πολιτικά κόμματα για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Οκτώ από τα δεκαπέντε κόμματα απάντησαν στις ερωτήσεις για τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, την υιοθέτηση Ανοιχτών Προτύπων στην επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Αυστριακή Ομάδα

  • Peter BubestingerPeter Bubestinger

  • ChrisChrisDeputy Coordinator Αυστρία

  • Albert DenggAlbert DenggSystem Administrator

  • Jürgen KneisslJürgen KneisslDeputy Coordinator Αυστρία

  • Reinhard MüllerReinhard Müller

  • Nikos RoussosNikos RoussosCoordinator Ελλάδα, Coordinator Athens

  • Florian SchweikertFlorian Schweikert

  • Christian WiderströmChristian Widerström