Αυστρία

News RSS identica News

Nationalratswahl 2013: Positionen der Parteien zu Freier Software und digitaler Gesellschaft

26 September 2013:

Am 29.09.2013 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Zum Ende des Wahlkampfes veröffentlicht die Free Software Foundation Europe (FSFE) die Positionen der Parteien zum Thema Freie Software und digitale Gesellschaft.

Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων στη Βιέννη για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα

07 October 2010:

Με τις επερχόμενες τοπικές εκλογές, η ομας της Κοινότητας Βιέννης ρώτησε τα πολιτικά κόμματα για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Οκτώ από τα δεκαπέντε κόμματα απάντησαν στις ερωτήσεις για τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, την υιοθέτηση Ανοιχτών Προτύπων στην επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Events RSS iCal Events

Fellowship meeting Linz

26 September 2014

The next meeting of the Fellowship Group Linz will be held on September 26, 2014. We start the official agenda no later than 19:00 and end it no later than 20:00. Afterwards, participants are welcome to stay and socialize. If you want something to be added to the agenda, please follow the link to our wiki-page.

Αυστριακή Ομάδα

  • Peter BubestingerPeter BubestingerCoordinator Αυστρία

  • Albert DenggAlbert DenggSystem Administrator

  • Martin GollowitzerMartin GollowitzerSystem Administrator

  • Jürgen KneisslJürgen KneisslDeputy Coordinator Αυστρία

  • Reinhard MüllerReinhard MüllerΟικονομικός Διευθυντής

  • Florian SchweikertFlorian Schweikert