Αυστρία

News RSS identica News

Nationalratswahl 2013: Positionen der Parteien zu Freier Software und digitaler Gesellschaft

26 September 2013:

Am 29.09.2013 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Zum Ende des Wahlkampfes veröffentlicht die Free Software Foundation Europe (FSFE) die Positionen der Parteien zum Thema Freie Software und digitale Gesellschaft.

Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων στη Βιέννη για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα

07 October 2010:

Με τις επερχόμενες τοπικές εκλογές, η ομας της Κοινότητας Βιέννης ρώτησε τα πολιτικά κόμματα για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Οκτώ από τα δεκαπέντε κόμματα απάντησαν στις ερωτήσεις για τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, την υιοθέτηση Ανοιχτών Προτύπων στην επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Events RSS iCal Events

"Linuxtage" in Graz, Austria

29 April 2017

At the annual event in Graz, lots of presentation talks and information booths offer visitors the possibility to catch up on information about GNU/Linux, Free Software and related projects. The event location is the FH Joanneum. FSFE will be present with an information booth.

Αυστριακή Ομάδα

  • Peter BubestingerPeter BubestingerCoordinator Αυστρία

  • Albert DenggAlbert DenggSystem Administrator

  • Martin GollowitzerMartin Gollowitzer

  • Jürgen KneisslJürgen KneisslDeputy Coordinator Αυστρία

  • Reinhard MüllerReinhard MüllerΟικονομικός Διευθυντής

  • Florian SchweikertFlorian Schweikert

  • Christian WiderströmChristian WiderströmFreelancer