Προσωρινά Ανενεργά Προγράμματα

[ ]

Αυτά τα προγράμματα είναι προσωρινά ανενεργά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιο από αυτά τα προγράμματα παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες του.

Δίκτυο Επιχειρήσεων GNU

Το Δίκτυο Επιχειρήσεων GNU έχει σαν όραμα να δικτυώσει όλες τις εταιρίες, τους προγραμματιστές και τους χρήστες που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με το Ελεύθερο Λογισμικό με τρόπο ώστε οι δυνητικές συνέργειες να ενθαρρύνονται και κατατοπιστικές αποφάσεις να γίνονται εφικτές.
Προς το παρόν, η πραγματοποίηση του οράματος εξαρτάται κυρίως από την υποστήριξη που θα έχει το FSFE όταν το δίκτυο υλοποιηθεί.