Informacje dla tłumaczy

FSFE jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób i zachęcenie ich do włączenia się w nasze działania. W tym celu chcemy, aby publikowane przez nas teksty były dostępne w różnych językach.

Praca tłumaczy skupia się głównie na tłumaczeniu treści stron WWW, szczególnie tych nieustannie aktualizowanych, jak strona początkowa, strona z wiadomościami czy strona w wydarzeniami. Informacje dotyczące tego, jak można pomóc w tłumaczeniu stron WWW znajdują się na specjalnej stronie dla tłumaczy stron internetowych.

Ale nie tylko strony WWW wymagają tłumaczenia. Informacje dla prasy, internetowe biuletyny, broszury oraz inne publikacje również staną się dostępne dla większej liczby osób z każdym kolejnym językiem, na jaki zostaną przetłumaczone.

Choć, w zależności od autora, teksty powstają w różnych językach, ogólnie używamy wersji angielskojęzycznej jako wyjściowej do dalszych tłumaczeń. Z tego powodu, szczególnie potrzebne są osoby, które zajmować się będą:

Doświadczenia pokazały, że najlepsze tłumaczenia powstają, jeśli tłumaczy się z języka obcego na narodowy. Ponadto, warto na początku zapoznać się z sekcją "O nas", aby dowiedzieć się, jakie idee i wartości są szczególnie bliskie ludziom z FSFE.

Dla niektórych języków, powstała Lista często używanych zwrotów wraz z ich tłumaczeniami.

Tłumaczenia koordynowane są za pośrednictwem elektronicznej listy adresowej o nazwie "Translators". Każdy, kto chce włączyć się w proces tłumaczenia może zapisać się na nią tutaj.

Teksty do przetłumaczenia lub korekty są wysyłane na tę listę razem z informacją o docelowych językach. Ten, kto rozpocznie tłumaczenie wysyła informację na listę, aby uniknąć powielania zadań. Zakończone tłumaczenia również są wysyłane na listę, aby inni tłumacze mogli je sprawdzić i zaproponować ewentualne poprawki. Zarówno teksty oryginalne, jak i tłumaczenia wysyłane są w postaci tekstowych załączników w celu zminimalizowania pracy związanej z ich kopiowaniem i wklejaniem.

W idealnej sytuacji, dla danego języka istnieje zespół tłumaczący, którego członkowie wspierają się wzajemnie i pomagają sobie w tłumaczeniach, więc teksty tłumaczone na ten język nie są zależne tylko od jednej osoby.

Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność FSFE, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach FSFE bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.