Veebilehtede tõlkimine

Arusaamaks, kuidas veebilehed tehtud on

Kõiki fsfe.org lehekülje veebilehti hallatakse XML-failidena. Server tekitab HTML-lehed neist XML-failidest automaatselt iga kümne minuti järel. Sellest tulenevalt tehakse kõik muudatused XML-failide juures ning HTMLi ei muudeta kunagi otse.

Iga fsfe.org veebilehe nimi on lehenimi.keel.html (keelt tähistab kahetäheline ISO-639-1 kood, nt "en" inglise keele ja "de" saksa keele puhul). Lähtefailid kannavad nime lehenimi.keel.xhtml.

Mõningatel lehtedel on pidevalt muutuvaid osi. Lisaks kinnitatud tekstidele XHTML-failist sisaldavad nad informatsiooni ühest või mitmest XML-failist. Sellise lehe loomisel võtab süsteem olemasolevad tõlgitud XML-failid ja läheb üle inglise keelele, kui tõlkeid ei leidu. Sellisel moel võivad tekkida osaliselt tõlgitud lehed, mis sisaldavad ingliskeelseid lõike. Näiteks on sellisteks pidevalt muutuvate osadega lehtedeks avaleht, uudiste lehekülg ja ürituste lehekülg.

Kõik võivad tõlkimisele kaasa aidata

Kõik lähtefailid (st kõik XHTML- ja XML-failid) on avalikult kättesaadavad, seega võivad kõik aidata kaasa tõlkimisele ilma, et peaks end kusagil registreerima. Iga kord, kui alustad tõlget ja arvad, et sellega läheb kauem aega, kirjuta palun sellest lühike teade tõlkijate meililisti, et vältida sama teksti tõlkimist mitme inimese poolt.

Uute lehtede tõlkimisele kaasaaitamine

Kui sul on avatud veebileht, mida ei ole veel sinu keelde tõlgitud, liigu lehe alaosasse, vajuta lähtekoodi lingile ning salvesta saadav fail. Nimeta see ümber nii, et see kannaks sinu keelekoodi ja ava see teksti muutmiseks mõeldud programmis. Nüüd tõlgi kogu tekst, mis asub väljaspool "<…>" märke; Ära muuda midagi nende märkide vahel(tekst nende vahel on XHTMLi käsud, mis mõjutavad valminud lehe struktuuri).

Faili lõpus on rida: </html>. Täpselt selle kohale lisa rida: <translator>sinu nimi</translator>.

Kui kõik on tehtud, saada tõlgitud fail tõlkijate meililisti. Teised liikmed saavad kontrollida tõlget ning keegi listist postitab selle ka serverisse.

Aegunud tõlgete uuendamine

Kui sul on avatud veebileht, mille tõlge on vananenud (seda näitab märge lehe ülaservas), liigu lehe alaosasse, vajuta lähtekoodi lingile ja salvesta fail. See fail sisaldab aegunud tõlget. Järgmiseks vajuta ingliskeelsele lingile lehe ülaosas, et liikuda ingliskeelse versiooni juurde ning salvesta ka sealne lähtekood. See fail sisaldab uuenenud ingliskeelset varianti. Nüüd saad võrrelda mõlemat faili ning uuendada tõlget. Palun pane tähele, et kõik, mis jääb "<…>" märkide vahele, ei kuulu tõlkimisele.

Teise variandina võib kasutada ka FSFE veebipõhist lähtekoodivaramut, et leida erinevused andmetes ning näha lähtekoodi viimatisi uuendusi.

Kui kõik on tehtud, saada tõlgitud fail tõlkijate meililisti. Teised liikmed saavad kontrollida tõlget ning keegi listist postitab selle ka serverisse.

Tõlkimist vajavate kohtade leidmine

Kõikidest kasutatavatest keeltest on olemas automaatselt loodud nimekiri. Sellel lehel on iga keele kood viide eraldi veebilehele, kuhu on märgitud kõik aegunud või puuduvad tõlked vastavas keeles.

See tõlgete nimekiri lihtsustab uuendamist: lisaks aegunud tõlkefailile ning uuenenud ingliskeelsele failile on võimalik vaadata mõlema kõigi muudatuste protokolli. Kahte muudatuste nimekirja võrreldes on enamasti lihtne leida kohad, mida on muudetud pärast tõlke viimast uuendust.

Tõlgete ülevaate leht on ainus võimalus salvestada pidevas muutumises olevate (nt uudiseid või üritusi sisaldavate) lehtede XML-faile.

Täieliku koodipuu salvestamine Subversioniga

Kui sul on võimalik kasutada Subversionit, siis saad salvestada täieliku koodipuu korraga. Palun vaata FSFE veebimeistri infolehekülge täpsemate juhiste jaoks.