Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό

Πώς να μας υποστηρίξετε και να συμμετάσχετε

Υποστήριξη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποστηρίξετε την εκστρατεία ''Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό'', πρώτα απ' όλα μπορείτε να ξεκινήσετε να μιλάτε για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ένας άλλος τρόπος να υποστηρίξετε την εκστρατεία μας είναι να ορίσετε έναν υπερσύνδεσμο από την ιστοσελίδα σας, ενθαρρύνοντας άλλους να ενημερωθούν για την εκστρατεία και τους στόχους της.

Αν έχετε κάποια κλίση στην τέχνη, θα μπορούσατε επίσης να συμβάλλετε με κάποιο είδος διαφημιστικού ή με κάποιο κουμπί το οποίο να μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστοσελίδες.

Συμμετοχή

Η εκστρατεία είναι ανοικτή. Κάθε εταιρία μπορεί να συμμετέχει και είμαστε χαρούμενοι για όλους όσους θελήσουν να βοηθήσουν. Φυσικά με τη συμμετοχή και την ένταξη (εκτός από την υποστήριξη) στην εκστρατεία σημαίνει ότι η εταιρία σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον όρο ''Ελεύθερο Λογισμικό'' στις ιστοσελίδες και τις δημοσιεύσεις της.

Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε και μας δώσετε ένα URL, μπορούμε να κάνουμε το όνομα της εταιρίας σας υπερσύνδεσμο. Αλλά καθώς το FSFE δεν θα συνδέεται με ιστοτόπους που προβάλλουν ιδιοκτησιακό λογισμικό, σας θέλουμε για να μας πείτε ότι αυτό το URL ποτέ δεν θα κατευθύνει χρήστες προς το ιδιοκτησιακό λογισμικό.

Επικοινωνία

Αν θέλετε να συμμετέχετε ή να προμηθεύσετε καλιτεχνική εργασία παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση web@fsfeurope.org. Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την εκστρατεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση team@fsfeurope.org.