Fellowship Events

FSFE-ontmoeting Rijn-Main - Praatje: Public Money, Public Code

05 July 2017

Op Wednesday, 5 July zal de FSFE-groep Rijn/Main bij elkaar komen in "Zentrale Coworking" in Frankfurt om een praatje van Max Mehl met als titel "Public Money, Public Code" bij te wonen. We zullen er elkaar rond 19:00 uur ontmoeten en het praatje begint om 19:30 uur.