Η χορηγία της Κοινότητας

Η χορηγία της Κοινότητας είναι ένας τρόπος για όσους ασχολούνται με τον ακτιβισμό για το Ελεύθερο Λογισμικό να γίνουν Μέλη, ακόμη και αν η χρηματική δωρεά προς την Κοινότητα είναι έξω από τις δυνατότητές τους.

Διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα της χορηγίας στην Κοινότητα θα διαρκέσει ένα έτος αρχίζοντας από τον Νοέμβριο του 2009.

Κάθε μήνα, το FSFE θα επιλέγει τρεις υποψήφιους και θα ανακοινώνει τις αποφάσεις στην αρχή του επόμενου μήνα.

Τον Δεκέμβριο του 2009, οι τρεις πρώτες χορηγίες δόθηκαν σε όσους έκαναν αίτηση μέσα στο Νοέμβριο.

Ο τελευταίος μήνας με δυνατότητα υποβολής αίτησης είναι ο Οκτώβριος του 2010.

Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού αφιερώνουν πολύ από τον χρόνο τους στις δραστηριότητες για το Ελεύθερο Λογισμικό. Για παράδειγμα σε προγραμματισμό, μεταφράσεις, διαχείριση συστημάτων, οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλίες ή συνηγορία για τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού σε δημόσιες εκδηλώσεις. Το FSFE έχει τώρα βρει έναν τρόπο αναγνώρισης των προσπαθειών τους και τους επιτρέπει να γίνουν μέρος της Κοινότητας.

Οι χορηγίες θα απονέμονται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και θα παρέχουν ενός έτους συνδρομή στην Κοινότητα. Κάθε μήνα, το FSFE θα επιλέγει τρεις υπψηφίους και θα ανακοινώνει τις αποφάσεις στην αρχή του επόμενου μήνα.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση

Οποιοσδήποτε

είναι ευπρόσδεκτος να υποβάλλει αίτηση για την χορηγία.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης για χορηγία από την Κοινότητα

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη χορηγία είναι πολύ απλή:

Γράψτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο fellowship (at) fsfeurope (dot) org, όπου αυτο-παρουσιάζεστε, αναλύετε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Κοινότητα, και δηλώνετε τι έχετε κάνει στο παρελθόν για να υποστηρίξετε το Ελεύθερο Λογισμικό.

Σε ποιον οφείλεται η χορηγία

Η χορηγία της Κοινότητας έχει γίνει δυνατή μόνο χάρη στους υποστηρικτές του FSFE.

Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την χορηγία της Κοινότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.