Testimonials

Vite të tëra isha zë i vetmuar, që shpjegonte parimet e Software-it të Lirë dhe rëndësisë së tij për njerëzit e vendit tim, në artikuj të shumtë shtypi dhe postimesh blogu. Doja të isha pjesë e një organizmi me synimin e ndërtimit të shoqërisë dixhitale 100% mbi software të lirë dhe, përkrahja e FSFE-së, anëtarësia shok dhe mundësia për të përdorur infrastrukturën e tyre për blogime, dukej si hapi i parë logjik.

Carsten Agger (Inxhinier Software-i)

Software i Lirë ka nevojë për një zë në politikë. Ne vullnetarët bëjmë gjëra mahnitëse tok, por disa nga punët nuk janë edhe aq zbavitëse, ose duan kohë, ose lypin ekspertizë të thelluar. FSFE-ja mund ta shfrytëzojë potencialin e vet të plotë vetëm me staf të paguar që kryejnë punët të cilat vullnetarët nuk do t’i bënin dot. Deri sot, i kam takuar të gjithë të stafit dhe nuk më vjen keq për asnjë qindarkë që kam dhënë për ta lejuar FSFE-në të funksionojë.

Guido Arnold

Jam përkrahës i vendosur i idesë së software-it të lirë dhe një përdorues i tij i përditshëm. Mendoj se një zë që shpjegon pse Software-i i Lirë është gjë e mirë për shoqërinë dhe cilat janë kushte nën të cilat ekosistemi i Software-it të Lirë mund të zhvillohet ka rëndësi jetike. Duke u bërë pjesë e FSF-ës dhe FSFE-së, doja të falënderoja mbrojtësit dhe zhvilluesit e software-it të lirë dhe të ndihmoj në mirëmbajtjen e kushteve politike që lejojnë dhe favorizojnë zhvillimin dhe përdorimin e software-it të lirë.

Geza Giedke (shkenca të informacionit kuantik, optikë kuantike) në DIPC, San Sebastian, Spanjë

Më ka lënë shumë përshtypje ajo çka ka arritur FSFE-ja në shkallë kombëtare dhe në shkallë BE-je. Kur punoja në sektorin publik, kisha mundësinë të hidhja një sy në sasitë e mëdha të parave të akorduara për lobim software-i pronësor dhe për të ashtuquajturat standarde të industrisë, në Gjermani dhe në BE. Mënyra se si FSFE-ja ka arritur megjithatë të bëjë t’i dëgjohet zëri, është mbresëlënëse. Përkrahja e kësaj qe një nga motivet e mia për t’u bërë një anëtar shok.

Guido Günther (Freelancer dhe Zhvillues në projektin Debian)

U bëra anëtar shok ngaqë po shoh gjithnjë e më shumë se të shkruash kod të lirë nuk qenka e mjaftueshme për të ushqyer një kulturë ku shkrimi i kodit të lirë shihet si pjesë integrale e shoqërisë. Software-i i lirë nuk duhet të jetë temë periferike e përkrahur vetëm nga geeks-a.

Johannes Zarl (Profesionist TI)

U bëra anëtar shok për t’i dhënë fund të qenit \'minoritet prej një personi\', siç thosh dikur George Orwell-i. Doja të takohesha me njerëz që ndajnë me mua të njëjtat ideale dhe besojnë në të njëjtat gjëra, që të mos e ndieja se po e luftoja sistemin krejt i vetëm. Kur di se nuk je vetëm, të jep një ndjenjë sigurie, çka ka gjasa t’i motivojë njerëzit për të vazhduar punën që bëjnë, edhe kur nuk është përherë aq e suksesshme, sa do të donin.

Kevin Keijzer (Veprimtar politik)

Mendoj se FSFE-ja bën një punë të rëndësishme. Dhe është organizmi i vetëm që më vjen në mend i cili punon brenda sistemit të BE-së. Për mua qe gjë e natyrshme ta përkrahja me aq fonde sa mund të kursej.

Peter Magnusson (programues)

U bëra anëtar shok ngaqë dëshiroja ta përkrahja punën e FSFE-së për promovimin e software-it të lirë. Si dikush që i përdor rëndshëm kompjuterët çdo ditë, jam shumë i preokupuar me modën e tanishme të kyçjes së punimit në kompjuter, me të cilën po u hiqet kontrolli përdoruesve. Kjo po bëhet gjithnjë e më shumë problematike, ngaqë jeta e njerëzve varet gjithnjë e më shumë nga kompjuterët, për komunikime personale, administrim financash, punësim, etj. Software-i i Lirë është domosdoshmëri për mbajtjen e kontrollit të punimit tuaj në kompjuter.

Mats Sjöberg (Kërkues në shkenca kompjuterike)

Software-i i Lirë ju shtyn të mësoni: të bëni gjëra për veten, të jeni pa frikë i pavarur, kur duhet ta vini veten në raport me teknologjinë. Gjatë pak viteve të shkuara jam ndjerë krenare, kur kam parë aftësitë e mia të arrijnë dhe tejkalojnë ato të kolegëve që janë të dashuruar me programet pronësore, madje edhe të disa profesionistëve me pagesë, thjesht duke pasur një mendësi të hapur dhe prej kureshtareje. Software-i i Lirë ju çliron sipas shumë mënyrash.

Anna Morris (Bashkëthemeluese e ethical-pets.co.uk dhe përkrahëse Software-it të Lirë))

Jam përkrahës i sofware-it të lirë prej shumë kohësh, kam luftuar në Bruksel kundër patentave mbi software-in, bashkë-organizuar temën e sistemit në Libre Software Meeting (RMLL) dhe kam një kompani Software-i të Lirë. Software-i i Lirë është pjesë thelbësore e lirisë sonë globale, prandaj qe e natyrshme të bëhem një anëtar shok i FSFE-së.

Benoit Mortier (Pronar i OpenSides, administrator i FusionDirectory)

Liria është një nga vlerat bazë të Shoqërisë sonë dhe një nga konceptet bazë të demokracisë. Përkrahja dhe përhapja e Software-it të Lirë është një rrugë për të ndërtuar alternativa përfshirjeje sociale dhe për mbrojtjen e shtetasve tanë nga shfrytëzimi dixhital. Kemi përgjegjësinë e ngritjes së një bote më të mirë, si dhuratë nga ne për brezat tanë të ardhshëm.

Mauricio Nascimento (Inxhinier Middleware-i)

Software-i i Lirë dhe FSFE-ja për mua janë: ndarje me të tjerët, nxënie, të qenët i pavarur nga monopole, prodhim gjërash së bashku, pasion dhe liri! Qëkurse jam Anëtar Shok, po bëj miq të rinj që më ndihmojnë për Software-in e Lirë dhe tema të tjera, duke mësuar gjëra të reja përditë, edhe pse jemi kilometra të tërë larg. Të jesh në një bashkësi që përkrah vazhdimisht pasionin dhe motivimin tim lidhur me Software-in e Lirë është madhështore!

Nermin Canik (Analist Biznesi TI)

Më interesojnë vlerat, politika, shoqëria; format e reja të prodhimit, të bazuara në bashkëpunimin e lirë brenda strukturash barazimtariste; in në dijen e përbashkët dhe inteligjencën kolektive. Ja pse jam këtu dhe pse dëshiroj të përkrah lëvizjen për software të lirë. Nuk vij nga fusha teknike, dhe as vijnë shumica e njerëzve që njoh.

Nicole Lieger (Studiues i Shkencave Politike dhe anëtar i Shoqërisë Civile)

Përdor prej vitesh software të lirë, gjatë muajve të fundit kam filluar të "shpërblej", duke dhënë asistencë në forume dhe duke shkruar arnime të lehta. Por e ndjej se software-i i lirë meriton edhe ca para. Dhe Free Software Foundation është vendi më i mirë ku të shkojë kjo para. Doja gjithashtu ta shfaqja publikisht përkrahjen time për Software-in e Lirë.

Oliver Springer (Stazhier për Administrator Sistemesh)

Nëse software-i licencohet si software i lirë, mundemi ta inspektojmë, dhe të sigurohemi kështu që bën atë çka pritet të bëjë (dhe asgjë tjetër). Institucionet publike zhvillojnë software, dhe punësojnë kompani për këtë, ndërsa qytetarët do të duhej ta kenë pronë dhe ta ripërdorin gjithë kodin e tyre. Jap ndihmesë në software-in e lirë përmes përkthimesh, asistencë për përdoruesit, gjetje alternativash software-i të lirë në universitety... por nuk mbërrij dot te hartuesit e politikave, as te njerëz dhe institucione në vende të tjera. Jam anëtare shok për të përkrahur FSFE-në në përmbushjen e këtij hapi, dhe si një rrugë më tepër për të falënderuar bashkësinë e software-it të lirë.

Laura Arjona Reina (Asistente TI në Universitetin Teknik të Madridit dhe kontribuese te Debian)

Free Software Foundation Europe (FSFE) bën tok aktivistë të përkushtuar dhe të angazhuar, nga krejt Europa, për të shfrytëzuar mundësitë për t’i bërë të sigurta të drejtat tona për të përdorur, ndarë me të tjerët, studiuar dhe përmirësuar software-in, sepse pa Software të Lirë, teknologjia na vë nën veten, në vend që të zgjerojë dhe thellojë lirinë tonë.

Hugo Roy (Student Jurisprudence)

E kam filluar duke kryer punë sisadmini UNIX teksa isha i ftuar si punonjës shkencor në MIT, në fillimet e viteve ’90, me kalimin e kohës duke u përqendruar gjithnjë e më shumë në software-in e lirë dhe duke e nxjerrë jetesën krejtësisht prej fushës sisadmin me software-in e lirë gjatë tetë viteve të fundit. Po bëhet kohë që jap para.

Tom Yates (Konsulent Sisadmin Software-i të Lirë)

Software-i lirë është i rëndësishëm në kohën tonë. Ai ka nevojë për paraqitje profesionale, çka është punë e vështirë dhe e kushtueshme. Për mua, të bëhesha anëtar shok do të thoshte një mënyrë për të kontribuar me aftësitë e mia dhe me pak para te lëvizja e software-it të lirë, për të siguruar të ardhmen e tij.

Maurice Verheesen

Kam qenë gjithnjë i tërhequr nga software-i i lirë. Përkrah projekte software-i të lirë, kur më tepron kohë. Arsimimi dhe puna ime nuk do të ishin të mundur pa software-in e lirë. Grupi i anëtarëve shok në Berlin më tregoi se si mund të kontribuoja në software-in e lirë sipas një rruge joteknike. Ishte dhe mbetet zbavitëse të punosh me ta në një atmosferë të përshtatshme. Tani që jam i përfshirë te grupi, mendoj se ka ardhur koha të bëhem zyrtarisht pjesë e FSFE-së dhe ta përkrah financiarisht.

Volker Grabsch (Zhvillues software-i)