Vrije Software

Vrije Software is software die een aantal vrijheden garandeert aan haar gebruikers. Het is 'vrij' zoals in vrijheid en niet zoals in 'vrij van betalen'. Hoewel er verschillende termen worden gebruikt om eraan te refereren, prefereert FSFE het om van Vrije Software te spreken omdat dit beter de filosofie van de vier vrijheden reflecteert die eraan intrinsiek zijn.

De Vrije Software-beweging is in 1983 gestart door Richard Stallman toen hij begon met het GNU-project. Dit was gebaseerd op het idee dat mensen volledige controle zouden moeten hebben over de software die zij bezitten. Stallman onderkende dat om dit te bereiken, de toegang tot de broncode van programma's een fundamentele vereiste is. De strijd voor Vrije Software is verder gegaan dan het gebied van de computerindustrie en gaat nu ook over het aannemen van wetten over Open Standaarden.