Médiá

FSFE vyzýva na prijatie novely slovenského autorského zákona

Aktualizované:

FSFE vyzýva na prijatie novely slovenského autorského zákona, ktorá by konečne umožnila slovenským občanom rozširovať ich diela pod licenciami Creative Commons či licenciami pre slobodný softvér (GNU GPL a pod.). Dnes sú tieto licencie považované za neplatné z dôvodu nedostatku písomnej formy a problémov s uzatváraním licenčných zmlúv. Slovensko je tak jedna z mála krajín, kde tieto populárne nástroje licencovania stále zápasia s veľmi rigidným legislatívnym rámcom.

listyštyrom poslancom NRSR

Vážený pán/pani,

chceli by sme týmto vyjadriť našu úprimnú vďaku za Váš nedávny legislatívny návrh, ktorým ste sa usilovali o modernizáciu slovenského Autorského zákona vo vzťahu k licenciám Creative Commons, GNU GPL a mnohým ďalším. Keďže sme v FSFE sledovali Vašu iniciatívu od úplného počiatku, veľmi nás zamrzelo keď sme sa dozvedeli, že táto iniciatíva bola nedávno zastavená v slovenskom parlamente. Veríme, že Vás to však neodradí od navrhnutia rovnakého druhu návrhu zákona po ďalších parlamentných voľbách v marci 2012.

Existuje veľa dôvodov prečo sa domnievame, že je to dôležité pre Slovensko a jeho občanov. V prvom rade, súčasný legislatívny rámec na Slovensku je ďaleko za očakávaniami digitálneho veku. Autori autorských diel, vrátane tvorcov počítačových programov, všeobecne trpia veľkou neistotou pokiaľ ide o licencovanie ich diel na internete. To v konečnom dôsledku znižuje autoritu autorskoprávnej ochrany v očiach všeobecnej verejnosti a vedie k takmer nulovému vymáhaniu práv. V druhom rade, dnešný status quo zásadne obmedzuje slobodu autorov rozhodnúť sa o tom za akých podmienok distribuovať svoje diela. Dnes sú tisíce obyvateľov Slovenska ponechaných bez akejkoľvek možnosti benefitovať z licencií ako GNU GPL, GNU LGPL, Creative Commons alebo ďaľších slobodných licencií, ktoré by im umožnili celosvetovú distribúciu svojich diel, vedomostí a odbornosti. Je tomu aj napriek tomu, že Slováci sú v skutočnosti veľmi oduševnení používatelia počítačových programov licencovaných pod GNU GPL alebo diel licencovaných pod Creative Commons. Sme hlboko presvedčení, že z neútešeného stavu v akom je Autorský zákon dnes nebenefituje vôbec nikto.

Preto, podporujeme legislatívnu iniciatívu, ktorú ste nedávno vyvinuli. Vaše úsilie je veľmi dôležité pre všetkých obyvateľov Slovenska. Veríme, že tesne po nových voľbách od Vás uvidíme nový legislatívny návrh, ktorý vyrieši vyššie uvedené problémy. Budeme podrobne sledovať Vašu prácu v tejto oblasti. Ak by Free Software Foundation Europe mohlo byť akokoľvek nápomocné, prosím kontaktujte nás.

S pozdravom,

Emailové adresy poslancov NRSR tu; Skenované kópie našich listov tu;