Αρχειοθήκη Νομικών Ειδήσεων

Η σελίδα αυτή συλλέγει όλες τις ειδήσεις νομικού ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του FSFE. Στις Νομικές Ειδήσεις συλλέγουμε ενδιαφέροντες συνδέσμους για την αδειοδότηση Ελεύθερου Λογισμικού, για ζητήματα σχετικά με επιχειρήσεις Ελεύθερου Λογισμικού, για πατέντες λογισμικού, για την Κυβέρνηση και για πολιτικές για το Ελεύθερο Λογισμικό, για τα Ανοιχτά Πρότυπα και τη Δικτυακή Ουδετερότητα.

02 February 2012

Read about copyright originality in the EU, publication of Library License, European Commissions proposal to reform the old data protection rules, iPad litigations and more.

26 January 2012

Read about launch of cloud computing interoperability intitiative, US Supreme Court decision on copyright extension, plan of Spanish region to use 40.000 Linux based desktops, patent inflation and more.

20 January 2012

Read about European concerns with SOPA, dangers of Secure Boot, Nokia's move to sell 450 patents to a patent troll, summary of Free Software developments in 2011, web blocking in Germany and many more.

09 January 2012

Read about the release of Mozilla Publice License 2.0, new litigation of Microsoft against a computer retailer who is providing recovery CDs, UK government´s shift from Open Stadards and more.

20 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, abuse of copyright against an Android developer, AG's opinion in awaited European interoperability ruling and much more.

20 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, AG's opinion in awaited European interoperability ruling, two software patent cases and much more.

08 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, abuse of copyright against an Android developer, AG's opinion in awaited European interoperability ruling and much more.

17 November 2011

The patent litigation between Microsoft and Barnes & Nobles is taking a new turn, with the revelation of Microsoft's patent strategies against Android: FUD, invalid patents, etc. according to Barnes & Nobles. Also, new questions arise on exact scope of the copyrightability of software, with the litigation between Oracle and Google, again on Android, exploring new issues on linking, user-space and APIs specifications.

Σχετικά με τις Ειδήσεις Νομικού Ενδιαφέροντος για το Ελεύθερο Λογισμικό

Πλοήγηση