Arkiv Lajmesh Ligjore

Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin e FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.

02 February 2012

Read about copyright originality in the EU, publication of Library License, European Commissions proposal to reform the old data protection rules, iPad litigations and more.

26 January 2012

Read about launch of cloud computing interoperability intitiative, US Supreme Court decision on copyright extension, plan of Spanish region to use 40.000 Linux based desktops, patent inflation and more.

20 January 2012

Read about European concerns with SOPA, dangers of Secure Boot, Nokia's move to sell 450 patents to a patent troll, summary of Free Software developments in 2011, web blocking in Germany and many more.

Lajme ligjore mbi Software-in e Lirë

09 January 2012

Lexoni mbi hedhjen në qarkullim të lejes Mozilla Public License 2.0, padinë e re të Microsoft-it kundër një shoqërie që shet kompjutera e cila po furnizon CD për rikthimin e kompjuterit në punë, kthesën e bërë nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar larg Standardeve të Hapura dhe më tepër.

20 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, abuse of copyright against an Android developer, AG's opinion in awaited European interoperability ruling and much more.

20 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, AG's opinion in awaited European interoperability ruling, two software patent cases and much more.

08 December 2011

Read about ground-breaking decision of the Court of Justice of EU, abuse of copyright against an Android developer, AG's opinion in awaited European interoperability ruling and much more.

17 November 2011

The patent litigation between Microsoft and Barnes & Nobles is taking a new turn, with the revelation of Microsoft's patent strategies against Android: FUD, invalid patents, etc. according to Barnes & Nobles. Also, new questions arise on exact scope of the copyrightability of software, with the litigation between Oracle and Google, again on Android, exploring new issues on linking, user-space and APIs specifications.

Rreth Lajmeve Ligjore mbi Software-in e Lirë

Orientim