O nama

Stars

Free Software Foundation Europe je posvećena unapređivanju besplatnog softvera i radu za slobodu u nastajućem digitalnom društvu.

Pristup softveru određuje ko može učestvovati u digitalnom društvu. Slobode korištenja, proučavanja, dijeljenja, i unapređenja softvera omogućuju ravnopravno učestvovanje, i iznimno su bitne.

Navigacija

$Date: 2011-12-09 21:17:21 +0100 (Fri, 09 Dec 2011) $ $Author: guest-repentinus $ Sream