Hvorfor er vi til?

Free Software Foundation Europe (FSFE) blev grundlagt i 2001, som en søsterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig af alle aspekter ved fri software i Europa.

Flere faktorer har gjort dette nødvendigt.

Yderligere betragtninger om emnet fri software findes på: http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html

$Date$ $Author$