Donatorski dugmići

Fondacija za slobodni softver Evrope se zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli rad FSS Evrope svojim donacijama; ovim dugmićima FSS Evrope želi da omogući svojim donatorima još jedan način za javnu promociju njihovog doprinosa Fondaciji.

Dugmići 2012

Supporter 2012

Supporter 2012 button
white background: [ogromna; png; 44kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]
transparent background5 [ogromna; png; 40kb] [velika; png; 26kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 9kb]

Contributor 2012

Contributor 2012 button
white background: [ogromna; png; 44kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]
transparent background: [ogromna; png; 40kb] [velika; png; 26kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 9kb]

Sustaining Contributor 2012

Sustaining Contributor 2005 button
white background: [ogromna; png; 50kb] [velika; png; 34kb] [srednja; png; 16kb] [mala; png; 10kb]
transparent background: [ogromna; png; 46kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 15kb] [mala; png; 10kb]

Patron 2012

Patron 2012 button
white background: [ogromna; png; 42kb] [velika; png; 28kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 8kb]
transparent background: [ogromna; png; 37kb] [velika; png; 24kb] [srednja; png; 12kb] [mala; png; 8kb]

Hardware Donor 2012

Hardware Donor 2012 button
white background: [ogromna; png; 47kb] [velika; png; 31kb] [srednja; png; 15kb] [mala; png; 10kb]
transparent background: [ogromna; png; 42kb] [velika; png; 28kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]

Pravila korišćenja

Fondacija za slobodni softver Evrope donatorima daje dozvolu za korišćenje 
slika u izvornom obliku, shodno nivou donatorstva (informacije 
o nivoima se mogu videti na strani za donacije) 
u bilo kom mediju ukoliko oglašavanje nije u vezi sa vlasničkim softverom. 
Ukoliko se koristi na internetu ili u nekom drugom interaktivnom mediju 
trebalo bi da bude link ka http://fsfeurope.org/help/thankgnus-2012.sr.html
     

Dugmići 2011

Supporter 2011

white background: [ogromna; png; 44kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]
transparent background5 [ogromna; png; 40kb] [velika; png; 26kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 9kb]

Contributor 2011

white background: [ogromna; png; 44kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]
transparent background: [ogromna; png; 40kb] [velika; png; 26kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 9kb]

Sustaining Contributor 2011

white background: [ogromna; png; 50kb] [velika; png; 34kb] [srednja; png; 16kb] [mala; png; 10kb]
transparent background: [ogromna; png; 46kb] [velika; png; 30kb] [srednja; png; 15kb] [mala; png; 10kb]

Patron 2011

white background: [ogromna; png; 42kb] [velika; png; 28kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 8kb]
transparent background: [ogromna; png; 37kb] [velika; png; 24kb] [srednja; png; 12kb] [mala; png; 8kb]

Hardware Donor 2011

white background: [ogromna; png; 47kb] [velika; png; 31kb] [srednja; png; 15kb] [mala; png; 10kb]
transparent background: [ogromna; png; 42kb] [velika; png; 28kb] [srednja; png; 14kb] [mala; png; 9kb]

Dugmići 2010

Supporter 2010

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2010

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2010

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2010

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Hardware Donor 2010

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Dugmići 2009

Supporter 2009

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2009

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2009

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2009

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Hardware Donor 2009

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Dugmići 2008

Supporter 2008

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2008

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2008

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2008

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Hardware Donor 2008

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Dugmići 2007

Supporter 2007

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2007

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2007

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2007

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Hardware Donor 2007

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Dugmići 2006

Supporter 2006

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2006

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2006

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2006

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Hardware Donor 2006

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Dugmići 2005

Supporter 2005

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2005

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2005

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2005

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Dugmići 2004

Supporter 2004

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2004

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2004

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2004

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Dugmići 2003

Supporter 2003

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2003

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2003

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2003

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

Dugmići 2002

Supporter 2002

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Contributor 2002

bela pozadina: [ogromna; png; 19kb] [velika; png; 20kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 17kb] [velika; png; 17kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 6kb]

Sustaining Contributor 2002

bela pozadina: [ogromna; png; 23kb] [velika; png; 27kb] [srednja; png; 13kb] [mala; png; 11kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 20kb] [velika; png; 22kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 8kb]

Patron 2002

bela pozadina: [ogromna; png; 18kb] [velika; png; 19kb] [srednja; png; 10kb] [mala; png; 7kb]
transparentna pozadina: [ogromna; png; 16kb] [velika; png; 16kb] [srednja; png; 8kb] [mala; png; 5kb]

$Date$ $Author$