Rreth

Struktura Ligjore

Free Software Foundation Europe (FSFE) është një shoqatë jofitimprurëse, e regjistruar ("e.V.") sipas ligjit gjermna me sa vijon si dokument themeltar:

Anëtarët e saj kanë mbajtur takime vjetore:

$Date: 2014-11-21 21:59:15 +0200 (Fri, 21 Nov 2014) $ $Author: mk $