Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe

Pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan. Free Software Foundation Europe (FSFE) on omistautunut digitaalisille vapauksille vapaiden ohjelmistojen muodossa varmistaakseen tasa-arvoisen pääsyn, osallistumisen ja kilpailun informaatioajassa. Kenenkään ei tulisi olla asemassa, jossa täytyy käyttää ohjelmistoa joka ei tarjoa vapauksia ohjelman käyttöön, tutkimiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen.

FSFE perustettiin vuonna 2001 voittoa tavoittelemattomaksi kansalaisjärjestöksi, vahvistamaan vapaiden ohjelmistojen sosiaalista, poliittista, juridista ja teknistä perustaa Euroopassa. Se toimii aktiivisesti vahvassa, kansainvälisessä samanhenkisten järjestöjen verkostossa, ja sillä on tiimejä useissa Euroopan maissa.

http://www.fsfe.org/

Mitä vapaat ohjelmistot ovat?

Vapaissa ohjelmistoissa vapaus (engl. free) viittaa vapauksiin, ei hintaan. Vapaat ohjelmistot tarjoavat neljä tärkeää vapautta:

Nämä vapaudet ovat oikeuksia, eivät vaatimuksia. Näiden vapauksien kunnioittaminen yhteiskunnan kannalta saattaa ajoittain velvoittaa yksilöä. Kuka tahansa voi valita olla käyttämättä vapauksia, mutta voi myös hyödyntää kaikkia niitä. Erityisesti on syytä ymmärtää, että vapaat ohjelmat eivät sulje pois kaupallista käyttöä. Jos ohjelma ei salli kaupallista käyttöä tai jakelua, se ei ole vapaa ohjelma. Kasvava joukko yrityksiä rakentavat liiketoimintamallinsa vapaille ohjelmistoille, mukaan lukien joitain suurimmista suljettujen ohjelmien toimittajista. Vapaat ohjelmistot tekevät avun tarjoamisesta ja antamisesta laillista, ei pakollista.

Osallistu

Tukesi mahdollistaa FSFE:n vapaiden ohjelmistojen puolesta tekemän työn jatkamisen. Se auttaa nostamaan profiiliamme ja mahdollistaa koko yhteisöä hyödyttävien uusien projektien käynnistämisen.

Tule mukaan!

Suorin tapa tukea FSFE:tä on osallistua siihen mitä me teemme. Olemme yhteistyötä tekevä yhteisö, ja työmme tulokset ovat satojen ihmisten aikaansaannos. Voit tulla yhdeksi meistä liittymällä johonkin tiimeistämme. Ehkä voit auttaa käännöstiimiä, messuosallistujatiimiä tai jotain monista muista?

http://www.fsfe.org/contribute/

Liity FSFE:n Fellowship-jäseneksi!

Tämä on helpoin tapa osallistua toimintaamme. Fellow-jäsenenä lisäät näkyvän tuen ja avustuksen kaikelle FSFE:n toiminnalle. Tapaat myös muita samanhenkisiä ihmisiä verkossa tai jossain monista Euroopassa tapahtuvista Fellowship-tapaamisista.

http://fellowship.fsfe.org/

Lahjoita rahaa tai vakuuta työnantajasi tulemaan FSFE:n suojelijaksi (Patron)!

FSFE:n tehokkuus riippuu suurelta osin vapaiden ohjelmistojen puolesta tehtävään työhön käytettävissä olevista taloudellisista voimavaroista. Lahjoittamalla sinä tai yrityksesi voi tukea tätä suoraan. Pankkitiedot:

http://www.fsfe.org/donate/
Free Software Foundation Europe
Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
Sähköposti: office@fsfeurope.org
Puhelin: +49 700 373387673
http://www.fsfe.org/
$Date: 2009-07-09 10:06:27 +0200 (Thu, 09 Jul 2009) $ $Author: gollo $ Timo Jyrinki