Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe

Toegang tot software bepaalt wie kan deelnemen aan een digitale samenleving. Om voor iedereen gelijke toegang te verzekeren, alle mensen dezelfde kansen te bieden en om concurrentie mogelijk te maken in het informatietijdperk, heeft de Free Software Foundation Europe (FSFE) zich geëngageerd in de bescherming van deze digitale vrijheden in de vorm van Vrije Software. Geen enkele persoon zou zich ooit in de positie mogen bevinden dat hij software moet gebruiken die hem de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te veranderen of te verdelen, verbiedt.

De FSFE werd opgericht in 2001 als een niet-gouvernementele non-profit organisatie om de sociale, politieke, juridische en technologische grondvesten van Vrije Software te versterken. We werken in een mondiaal netwerk van gelijkgestemde organisaties en hebben teams in verschillende Europese landen.

http://www.fsfe.org

Wat is Vrije Software?

Vrij in Vrije Software staat voor vrijheid, het zegt niets over de prijs. Vrije Software geeft u vier essentiële vrijheden:

Deze vrijheden zijn rechten, geen plichten, alhoewel het respecteren van deze vrijheden soms verplichtingen geeft. Iedereen kan kiezen om deze vrijheden niet te gebruiken, maar kan ook kiezen om ze allemaal te benutten. In het bijzonder moet het duidelijk zijn dat Vrije Software commercieel gebruik niet uitsluit. Als een programma geen commercieel gebruik en commerciële distributie toestaat is het geen Vrije Software. In werkelijkheid baseert een groeiend aantal bedrijven hun businessmodel compleet of op zijn minst gedeeltelijk op Vrije Software, inclusief sommige grote onvrije software leveranciers. Vrije Software maakt het legaal om hulp te bieden, maar stelt het niet verplicht.

Uw steentje bijdragen

Dankzij uw steun kan de FSFE blijven werken voor Vrije Software. Het maakt het makkelijker om ons te profileren en het geeft ons mogelijkheden om nieuwe projecten op te starten die de hele gemeenschap ten goede komen.

Engageer u!

De meest directe manier om de FSFE te ondersteunen is uzelf engageren in onze activiteiten. Wij zijn een colloboratieve gemeenschap, ons werk is het resultaat van de bijdragen van honderden mensen. U kan daar één van zijn door lid te worden van één van onze teams. Misschien kan u het team van vertalers versterken of mee de standen bemannen. U vindt vast wel iets dat u boeit in één van de vele taken.

http://www.fsfe.org/contribute/

Word lid van de Fellowship of FSFE!

Dit is wellicht de eenvoudigste manier om betrokken te raken bij onze activiteiten. Als Fellow levert u een duidelijke bijdrage en ondersteunt u alle activiteiten van de FSFE. U krijgt de kans om veel gelijkgezinde personen te ontmoeten zowel online als op de vele Fellowshipvergaderingen over heel Europa.

http://fellowship.fsfe.org/

Schenk geld en overtuig uw werkgever om Patroon van de FSFE te worden!

De slagkracht van de FSFE is in grote mate afhankelijk van de financiële middelen die we kunnen besteden aan ons werk voor Vrije Software. Door geld te schenken kunnen u en uw werkgever een directe bijdrage leveren. Meer details:

http://www.fsfe.org/donate/
Free Software Foundation Europe
Bilker Allee 173, 40217 Düsseldorf, Duitsland
e-mail: office@fsfeurope.org
Telefoon: +49 700 373387673
http://www.fsfe.org/
$Date: 2015-01-17 13:51:45 +0100 (Sat, 17 Jan 2015) $ $Author: nico.rikken $