FSFE Tim

Ovi ljudi rade za i sa FSFE-om na stalnoj bazi, tako da su im dodijeljene stalne odgovornosti i ovlasti za određena područja. Neki od njih su članovi saradnje, a neki nisu.

Council

General Assembly

European Core Team

Interns

Key:

$Date: 2011-01-14 16:25:52 +0100 (Fri, 14 Jan 2011) $ $Author: samtuke $ Sream