FSFE arbeidsutvalg

Disse personene jobber for og med FSFE på regelmessig basis, og de har derfor blitt gitt permanente oppgaver og autoriteter på visse områder. Noen av dem er også medlemmer av organisasjonen, og andre ikke.

Council

General Assembly

European Core Team

Interns

Key:

$Date: 2011-06-08 16:55:10 +0200 (Mi, 08. Jun 2011) $ $Author: nicoulas $ Andreas Tolfsen