Over ons

Het FSFE Team

Deze mensen werken regelmatig voor en binnen de FSFE. Zij hebben permanente verantwoordelijkheden en autoriteiten op verschillende gebieden. Sommigen van hen zijn leden van de associatie, anderen zijn dat niet.

Raad

De Uitvoerende Raad (Executive Council) van de FSFE bestaat uit de Uitvoerend Directeur, de President en de Vice-President. De Raad is verantwoordelijk voor de grotere budgetkwesties, de invoering van strategische richtlijnen en de rechten van nationale associaties.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de juridische lichamen van de FSFE. Zij is verantwoordelijk voor de strategische planning, het budgetteren, het stellen van de agenda, exoneratie, en het kiezen en terugroepen van de Uitvoerende Raad en de Financiële Officier.

Europese Kernteam

Hier kunt u mensen vinden die dagelijks vrijwillig of betaald werken aan de kerntaken van de organisatie: landenteam (vice-)coördinatoren, staf, coördinatoren van speciale teams en systeem-administratoren. Daarbuiten bevinden zich een enorm aantal wisselende vrijwilligers uit ons werkteam, zij die bijdragen aan onze campagnes of aan bepaalde onderwerpen.

Stagiaires

Onze stagiaires werken aan verschillende onderwerpen binnen FSFE teams: het steunen van verschillende projecten en campagnes, het coördineren van vrijwilligers en het communiceren met de gemeenschap, publieke overheden en andere organisaties.

Lokale teams

Zoekt u een lokaal contact om actief te worden of gewoon om meer te leren over Vrije Software en de FSFE? In steeds meer Europese steden worden FSFE-groepen gevormd en zij maken het verschil. Bezoek alstublieft onze lokale teampagina om te zien of er zich al een groep in uw gebied bevindt.

meedoen $Datum: 2014-11-21 18:07:05 +0100 (vrij, 21 nov 2014) $ $Auteur: mk $ André Ockers