Waarom u Vrije Software voorrang moet geven in scholen?

Of ze dat nu goed vinden of niet, leraren die propriëtaire software gebruiken op school, doen ook de ouders van hun scholieren propriëtaire software kopen. Hierdoor maken ze het onderwijs meer elitair, terwijl men de Vrije Software, die op school gebruikt wordt, gewoon mee naar huis kan nemen! Vrije Software is republikeinse software:

Omdat het noodzakelijk is om studenten echte computervaardigheden bij te brengen, kan men zich vanaf een bepaald niveau niet meer beperken tot het aanleren van de gebruiksaanwijzing van propriëtaire software. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk om onbeperkte toegang te krijgen tot de broncode, om de programma's die ze gebruiken, of ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren naar hun eigen behoeften.

Vrije Software is bijzonder performant en veilig op gebied van communicatie, een prioriteit voor scholen met internettoegang, E-mail, ... Vrije Software geeft ook de mogelijkheid voor beheer op afstand, noodzakelijk voor het gebruik in grote scholen. Vrije Software is ook immuun voor de huidige virussen.

Scholen moeten er steeds voor oppassen om niet meegezogen te worden in de logica van het consumeren. De behoeften van de scholen, en de middelen die ze daarvoor krijgen, mogen niet beïnvloed worden door modegrillen of door publiciteit van de softwareindustrie. Vrije Software verlengt de houdbaarheid van uw hardware, u kan uw oudere (dus goedkopere) hardware langer gebruiken, zeker als u ze gebruikt als terminals of "client"-computers. Vrije Software kan ook de houdbaarheid van uw software verlengen, u hoeft niet langer steeds een nieuwe versie van de software aan te kopen om (eventuele) verbeteringen te bekomen. Updates kunnen onmiddellijk ontwikkeld worden (waardoor je niet langer afhankelijk bent van de goodwill van de ontwikkelaar) en wereldwijd gebruikt worden door de gebruikers.

Kennis is universeel, Vrije Software ook.

In het onderwijs, zijn de middelen steeds kleiner dan in andere sectoren, onder meer omdat ze over een grote organisatie verdeeld moeten worden. Het is veel zinvoller om te investeren in kennis (bv. hulp bij het opstarten van projecten, opleidingen van personeel) of in extra toestellen dan je geld uit te geven aan propriëtaire licenties.

De originele versie van deze tekst werd geschreven door Jean Peyratout

$Date$ $Author$