Tilknyttede organisationer

Om status som tilknyttet organisation

Enhver organisation, der arbejder med fri software eller på et relateret område, kan blive tilknyttet organisation til FSFE. Normalt er sådanne organisationer fra Europa, men det er ikke strengt nødvendigt. Enhver organisation i verden, som føler sig nært beslægtet eller forbundet med den europæiske ånd, kan ansøge.

Selv om vi prøver at finde mindst én organisation, at samarbejde med i hver europæisk land, er der ingen eksklusivitet. Derfor kan der sagtens være mere end én tilknyttet organisation pr. land. Desuden kan tilknyttede organisationer til FSFE stadig indgå i alliancer med andre organisationer.

Det ville selvfølgelig virke underligt, hvis en organisation som er tilknyttet FSFE, formelt blev allieret med en organisation, som modarbejder FSFE's mål. Der er intet, som forhindrer det i at ske, men i den sitaution synes det at være sandsynligt, at FSFE vil ophæve tilknytningen efter diskussion med den pågældende tilknyttede organisation.

Der er ingen forudsætninger hvad angår vedtægter, medlemskabsstruktur, økonomi eller lignende. Tilknyttede organisationer er helt uafhængige og autonome.

Det virker dog ikke nyttigt, at tilkytte organisationer, som ikke deler frihedsånden og filosofien. Så hvad FSFE generelt ønsker at se hos en organisation, som ønsker at blive tilknyttet, er dedikation til fri software og dets dybere konsekvenser.

Herunder også ønsker om at uddanne folk og opbygge opmærksomhed vedrørende fundamentale problemstillinger i forbindelse med frihed i et digitalt samfund.

Da effektiviteten herved i hvert fald delvist er baseret på at benytte den bedste og mest præcise tilgængelige terminologi, ønsker vi også at vores tilknyttede organisationer (lige som os selv) undgår udtryk, der har en tendens til at skabe forvirring og sprede forkerte oplysninger.

Ja, heri indgår også at referere til GNU/Linux-systemet som GNU/Linux (til reference, se Why GNU/Linux?, Hvorfor GNU/Linux?) og benytte Free Software eller et passende udtryk på det lokale sprog, for at undgå den misvisende Open Source-terminologi (til reference, se Vi taler om fri software).

Hvordan man bliver en tilknyttet organisation

Forudsat at flertallet af medlemmerne i jeres organisation føler sig nært beslægtet med FSFE's filosofi, problemstillinger og arbejde, samt ønsker at samarbejdere tættere som en tilknyttet organisation, hvordan fortsætter man så?

Den grundlæggende proces er meget simpel. Man skal inden for sin organisation træffe en formel beslutning om at søge om at få status som tilknyttet organisation. Det betyder sandsynligvis i demokratiske organisationer, at der skal holdes en generalforsamling.

Dernæst skal en repræsentant for jeres organisation skrive en mail (på engelsk) til team@fsfeurope.org, hvor der oplyses om jeres ansøgning om at få status som tilknyttet organisation.

Hvis vi ikke allerede kender jer, eller føler der er nogle spørgsmål, som vi ikke kender svaret på i forbindelse med jeres organisation, vil vi måske stille nogle få spørgsmål, før vi internt diskuterer ansøgningen.

Hvis FSFE accepterer ansøgnignen, vil I modtage en mail fra formanden eller næstformanden for FSFE, hvilket betyder at jeres organisation nu officielt er tilknyttet.

Dernæst vil vi måske oprette/forbinde kommunikationskanaler (hvis det synes nyttigt), for at forbedre kommunikationen mellem os. Desuden vil vi give adgang til FSFE websted (hvis I ikke allerede har det) samt oprette jeres tilknytningswebområde på /associates/<yourorg>/ hvor I kan placere jeres oplysninger om/fra jeres organisation, til besøgende på FSFE's websted.

Resten klarer vi hen ad vejen.

Har I stadig spørgsmål herom, så send en mail (på engelsk) til team@fsfeurope.org

$Date: 2012-08-23 23:57:32 +0200 (Thu, 23 Aug 2012) $ $Author: kaare $