A társult szervezeti státus ismertetése

Bármely szervezet, mely a szabad szoftverhez kapcsolódó területen működik, az FSFE társult szervezete lehet. Ezek a szervezetek jellemzően európaiak, de ez nem szigorú követelmény. A világ bármely pontján működő szervezet, mely magáénak érzi az európai szellemet, jelentkezhet.

Bár igyekszünk minden európai országban találni legalább egy olyan szervezetet, mellyel szorosan együttműködhetünk, mindez nem jelent kizárólagosságot. Így országonként minden további nélkül lehet egynél több társult szervezet. Az FSFE társult szervezetei ezenkívül természetesen kötődhetnek más szervezetekhez is.

Persze elég furcsa volna, ha egy, az FSFE-pal társult szervezet olyan másik szervezettel is szövetségben volna, mely az FSFE céljait ellenzi. Ez előfordulhat, de ebben az esetben az FSFE valószínűleg a társult szervezettel folytatott megbeszélést követően megszüntetné a társulást.

Nincs semmilyen követelmény a belső szabályozás, tagsági struktúra, pénzügyek vagy egyéb tekintetében. A társult szervezetek teljesen függetlenek és autonómak.

Az azonban nem volna ésszerű, ha olyan szervezettel társulnánk, mely nem osztja a szabadság szellemét és filozófiánkat. Ezért a társulni kívánó szervezetben az FSFE a szabad szoftver és annak mélyebb vonatkozásai iránti elkötelezettséget szeretné látni.

Idetartozik például az emberek felvilágosításának célja, illetve a digitális társadalom szabadságának alapvető kérdéseivel kapcsolatos tudatosság erősítése.

Mivel ennek hatékonysága legalábbis részben azon múlik, hogy a legjobb és legpontosabb terminológiát használjuk, a társult szervezetektől is azt várjuk, hogy - hozzánk hasonlóan - kerüljék azokat a kifejezéseket, melyek könnyen zavart okozhatnak és félreinformálhatnak.

Igen, ez azt jelenti, hogy a GNU/Linux rendszerre "GNU/Linux"-ként hivatkozzunk (hátterét ld. itt: "Miért GNU/Linux?") és a "szabad szoftver" kifejezést használjuk, kerülve a félrevezető "open source (nyílt forrás)" megnevezést (hátterét ld. itt: "Szabad szoftverről beszélünk").

Hogyan válhat egy szervezet társult szervezetté

Abban az esetben, ha a szervezet tagjainak többsége közel érzi magához az FSFE filozófiáját, ügyeit és munkáját, ezért szorosabban, társult szervezetként kíván együttműködni velünk, mi a teendő?

Az alapeljárás nagyon egyszerű. Hivatalos döntést kell hozni a szervezeten belül arról, hogy társult státusra jelentkezik. Ez demokratikus szervezetek esetében rendszerint a közgyűlés hatásköre.

Ezt követően a szervezet képviselője levelet ír a team@fsfeurope.org címre, melyben tájékoztat bennünket a társult státusra való jelentkezésről.

Ha még nem ismerjük önöket, vagy úgy érezzük, vannak a szervezettel kapcsolatban kérdéseink, melyekre a válaszokat még nem ismerjük, lehetséges, hogy felteszünk néhány kérdést, mielőtt a jelentkezésről belső megbeszélést folytatunk.

Amennyiben az FSFE elfogadja a jelentkezést, arról az FSFE elnöke vagy alelnöke levelet küld, s ezzel önök hivatalos társult szervezetté válnak.

Ezután valószínűleg kialakítjuk a kommunikációs csatornákat (ha szükségesnek látjuk) a köztünk folyó kommunikáció elősegítésére. Hozzáférést biztosítunk az FSFE honlapjához (ha még nincs), és létrehozzuk a társult szervezet webterületét az /associates/<tarsultszervezet>/ könyvtárban, ahová információkat lehet felhelyezni a szervezetről az FSFE honlapjának látogatói számára.

A többit majd menetközben kitaláljuk.

Ha a fentiekhez kapcsolódóan további kérdéseik vannak, írjanak levelet a team@fsfeurope.org címre.

$Date: 2011-06-08 17:01:03 +0200 (Wed, 08 Jun 2011) $ $Author: nicoulas $ FSF.hu Alapítvány