Partnerorganisaties

Over de Partnerorganisatie Status

Elke organisatie werkend in Vrije Software of in een aangrenzende activiteit, kan een partnerorganisatie worden van de FSFE. Meestal zullen deze organisaties uit Europa komen, maar dit is niet strikt noodzakelijk. Elke organisatie in de wereld die zich verbonden voelt met de Europese geest zou zich kunnen aanmelden.

Hoewel we in elk Europees land tenminste één organisatie zoeken om mee samen te werken is er geen exclusiviteit. Dus kan er gemakkelijk meer dan één organisatie partner zijn in één land. Partnerorganisaties kunnen zich nog steeds verbinden met andere organisaties.

Uiteraard zal het vreemd zijn als een partnerorganisatie van de FSFE zich formeel verenigd met een organisatie die zich tegen de doelen van de FSFE keert. Er is in principe niets op tegen, maar in dat geval zal de FSFE waarschijnlijk, na discussie met de partner, het partnerschap opheffen.

Er zijn geen vereisten aangaande statuten, lidmaatschapsstructuur, of financiën. Partnerorganisaties zijn volkomen onafhankelijk en autonoom.

Een partnerschap met een organisatie die de geest van vrijheid en filosofie niet deelt is niet nuttig. Dus de FSFE wil graag een toewijding zien aan Vrije Software en de diepere consequenties hiervan in een organisatie die zich wil verenigen met de FSFE.

Dat omvat ook de wens om mensen te onderwijzen en bekendheid geven aan de fundamentele kwesties rondom vrijheid in een digitale samenleving.

Daar de effectiviteit van dit laatste op zijn minst gedeeltelijk is gebaseerd op het gebruik van de beste en juiste terminologie, wensen we ook dat onze partners (net als wij) termen vermeiden die verwarring veroorzaken en desinformatie verspreiden.

Inderdaad, dit houdt ook in het GNU/Linux systeem "GNU/Linux" te noemen (zie " Waarom GNU/Linux? ") en het gebruik van Vrije Software of de gepaste term in de locale taal, vermijd de misleidende terminologie "Open Source" (zie " We spreken over Vrije Software ").

Hoe een partnerorganisatie te worden.

Als een meerderheid van de leden in uw organisatie zich verbonden voelen met de filosofie, de doelen en het werk van de FSFE, en u wilt nauwer samenwerken als partner, hoe realiseert u dit?

Het basisproces is erg simpel. U moet een formele beslissing maken binnen uw organisatie over het aanmelden voor het partnerschap. Dit zal veelal een algemene vergadering inhouden voor democratische organisaties.

Hierna moet de vertegenwoordiger van uw organisatie een email schrijven naar team@fsfeurope.org, waarin u ons informeert over uw aanmelding voor het partnerschap.

Als we u nog niet kennen, of vragen hebben over uw organisatie, bestaat de mogelijkheid dat we u een paar vragen stellen voordat we een interne discussie hebben over uw aanmelding.

Als de FSFE de aanmelding aanneemt, zal u een email ontvangen van de voorzitter of vice-voorzitter van de FSFE, die u officieel partner maakt van de FSFE.

Dan zullen er waar mogelijk communicatie kanalen gemaakt worden (als het nuttig blijkt) om de communicatie tussen ons te verbeteren. We zullen u ook toegang geven tot de website van de FSFE (als u dit nog niet heeft) en uw partner web-gedeelte maken op /associates/ waar u informatie over of van uw organisatie kwijt kunt voor bezoekers van de FSFE website.

De rest bepalen we wel als het nodig is.

Als u hierover nog steeds vragen heeft, stuur dan alstublieft email naar team@fsfeurope.org

$Date: 2011-02-18 10:32:33 +0100 (Fri, 18 Feb 2011) $ $Author: maelle $ Deborah Maayen