Associerade Organisationer till FSFE

Associerade Organisationer är oberoende av FSFE och är helt självgående. De sköts totalt i egen regi och organisation i alla aspekter (som till exempel medlemskap, stadgar, ekonomi och så vidare).

Att vara associerad betyder att vara formellt allierad och att ha direkt access till FSFE. Associerade organisationer är vanligtvis med i den interna kommunikationsprocessen. Vi jobbar också tillsammans på till exempel mässor och andra händelser.

Eftersom en hel del av vårt dagliga arbete ofta görs av frivilliga från associerade organisationer, så är ett bra sätt att bli involverad i FSFE aktiviteter att gå med i en associerad organisation.

Om du vill veta mer om de associerades status så hittar du den informationen här.

$Date: 2013-01-18 00:13:14 +0100 (Fri, 18 Jan 2013) $ $Author: nicoulas $