Projekte të Përfunduar dhe Që Nuk Vazhdohen Më

Projekte të Përfunduar

Këto projekte kanë përfunduar, dhe të dhënat për to i mbajmë këtu për qëllime arkivimi.

$Date$ $Author$