Campagnes

Open toegang tot onderwijs, voor grenzeloze groei

Wij willen er voor zorgen dat alle burgers vrije toegang hebben tot onderwijs en alle andere met publieke middelen gefinancierde instellingen, zowel online als offline. We willen dit bereiken door te streven naar het verplicht gebruik van Open Standaarden en gegarandeerd platformonhafhankelijke toegang tot alle online omgevingen. Dit biedt studenten en ouders de mogelijkheid Vrije Software te gebruiken en zo hun eigen potentieel voor groei en persoonlijke ontwikkeling te ontplooien.

Wat willen we bereiken?

In Nederland worden sommige leerlingen buitengesloten van online schoolomgevingen door het gebruik van niet-vrije webtechnologie. Ze zijn gedwongen niet-vrije software aan te schaffen voor het uitvoeren van basistaken uit, zoals het inleveren van huiswerk, ontvangen van taken, het samenwerken aan projecten en afleggen van examens. De Nederlandse minister van Onderwijs verklaart, na vragen vanuit de Tweede Kamer, dat ze langdurige leveranciersafhankelijkheid aanvaardbaar vindt. Daarmee verwerpt ze het ambitieuze Nederlandse beleid voor Open Standaarden en negeert ze de gevolgen voor de korte en lange termijn:

Achtergrond

Vrijesoftwaregebruikers ondervinden al geruime tijd de problemen die te maken hebben met het gebruik van niet-vrije technologie en gesloten standaarden in het onderwijs. Dit is een urgent probleem dat aangepakt moet worden. Het gebruik van niet-vrije technologie voor op het publiek gerichte webgebaseerde diensten is een opzettelijke keuze voor leveranciersafhankelijkheid voor lange termijn. Dit dient altijd te worden vermeden, zeker in het onderwijs en de publieke sector in het algemeen. FSFE streeft naar het verplichte gebruik van Open Standaarden in de publieke sector, niet alleen in de Nederlandse wetgeving, maar in heel Europa.

Het Nederlands parlement pleit al meer dan een decennium voor het verplichte gebruik van Open Standaarden. Dat leidde in 2007 tot een ambitieus beleidsplan dat ook internationaal enthousiast werd ontvangen. Deze mijlpaal wordt gedwarsboomd door de minister van Onderwijs. Ze voert het beleid niet uit, waardoor scholen niet-vrije technologie blijven gebruiken. Bijgevolg dwingen onderwijsinstellingen hun studenten om software van specifieke leveranciers te gebruiken. De situatie is ten opzichte van 2007 verslechterd en daar moet nu verandering in komen! Deze campagne wil nieuwe en steviger wetgeving realiseren waarmee het gebruik van Open Standaarden verplicht wordt, niet alleen in het onderwijs, maar in de hele publieke sector.

Hoe kan ik helpen?

News RSS identica Nieuws

Contact

Mark Lamers en Jan Stedehouder

nledu@lists.fsfe.org

Hashtag #nledu