Rreth

Kontakte

Mund të ofrojmë asistencë, informacion, dhe ekspertizë mbi një larmi të madhe çështjesh që prekin Software-in e Lirë. I nxisim individët, bashkësitë dhe bizneset të lidhen me për pyetjet që mund të kenë. Jemi krenarë që kemi rrjetin e ekspertëve ligjorë për Software-in e Lirë privat më të madh të botës. Kemi një ekip të përgatitur që merret me çështje politikash, dhe një rrjet specialistësh që japin këshilla rreth fushatave tona të ndryshme.

Pyetje dhe kërkesa

Mund të lidheni duke dërguar email contact@fsfe.org. Nëse doni të lidheni me dikë nga zonën tuaj ose në gjuhën tuaj, mund t’i shkruani njërit prej ekipeve tona vendore.
Nëse parapëlqeni të dërgoni email të fshehtëzuar në mënyrë të sigurt, ju lutemi, shkruajini drejtpërdrejt Karsten Gerloff-it ose Matthias Kirschner-it.

Pyetje dhe kërkesa nga Media

Për pyetje dhe kërkesa nga media, ju lutemi, shihni te zyra e shtypit ose dërgoni email te press@fsfeurope.org.

Diskutime Publike

Për pyetje të përgjithshme mbi Software-in e Lirë, ju lutemi, përdorni listën tonë të postimeve ose IRC-në.

Pyetje dhe kërkesa Anëtarësimi Shok

Për pyetje dhe kërkesa lidhur me Anëtarësim Shok te FSFE-ja, ju lutemi, dërgoni email te fellowship@fsfeurope.org.

Pyetje dhe Kërkesa Ligjore

Për t’u lidhur me ekipin ligjor të FSFE-së, ju lutemi, dërgoni email te licence-questions@lists.fsfe.org.

Zyra

Free Software Foundation Europe e.V.
Schönhauser Allee 6/7
Stairway 2, 5. floor
10119 Berlin
Germany

Telefon: +49-30-27595290

$Date: 2013-11-21 12:10:11 +0200 (Thu, 21 Nov 2013) $ $Author: tbeck $