Col·laborar

Stars

La nostra feina és possible gràcies a una comunitat d'individuals que donen suport al nostre compromís amb el programari lliure. Si desitja ajudar-nos a acomplir els nostres objectius, existeixen diverses formes amb les que pot col·laborar, no importen quines siguin les seves habilitats o limitacions temporals.

Navegació

$Date: 2011-01-21 15:08:07 +0100 (Fri, 21 Jan 2011) $ $Author: maelle $ xr